Paikallinen sopiminen tes

Paikallinen sopiminen tes

Työehtosopimus – Paikallinen sopiminen – UUSI työaikalaki

Työehtosopimuksissa on sovittu kattavasti muun muassa työstä maksettavasta vastikkeesta ja työajoista. Suppeassa mielessä paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa työehtosopimuksen perusteella tapahtuvaa työsuhteen ehtoja koskevaa sopimista.

44.1 Mahdollisuus paikalliseen sopimiseen

44.1 Mahdollisuus paikalliseen sopimiseen

Mikäli työehtosopimusta ei lainkaan ole tai jos työnantaja on normaalisitovalla toimialalla järjestäytymätön, perustuvat työsuhteen ehdot työlainsäädäntöön (ennen kaikkea työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki) sekä työsopimuksen ehtoihin.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen 6 §:ssä on määräykset paikallisesta sopimisesta työaikoihin liittyen. Työaikajoustoista sovittaessa on noudatettava työehtosopimuksen paikallisen sopimisen menettelytapoja. Lisä- tai ylityöstä maksettavan palkan vaihtaminen vastaavaan korotettuun vapaa-aikaan, edellyttää aina yksittäisen työntekijän ja työnantajan välistä sopimista.

Paikallinen sopiminen - mitä se oikein tarkoittaa?

Paikallinen sopiminen – mitä se oikein tarkoittaa?

Paikallisen sopimisen menettelytapojen mukaisesti työnantaja ja luottamusmies tai muu työntekijöiden edustaja voivat sopia siitä, että tietyssä yrityksessä tai työyksikössä voidaan soveltaa osaa tai kaikkia seuraavista työaikajoustoista.

Paikallinen työaikasopimus sosiaalipalvelualalla

Paikallinen työaikasopimus sosiaalipalvelualalla

Paikalliselle sopimiselle ei ole yhtä yksiselitteistä määritelmää. Periaatteessa paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa kaikkea työpaikkatasolla tai yrityksissä tapahtuvaa sopimista. Näin ajateltuna esimerkiksi kaikille tuttu työnantajan ja työntekijän välinen työsopimus on paikallinen sopimus.

Yrittäjäjärjestöt vaativat hallitukselta 3 vuoden kokeilua paikallisesta sopimisesta: Lähes kaikesta voitava sopia työpaikoilla tes:ien ohi, minimipalkka voidaan sisällyttää malliin

Yrittäjäjärjestöt vaativat hallitukselta 3 vuoden kokeilua paikallisesta sopimisesta: Lähes kaikesta voitava sopia työpaikoilla tes:ien ohi, minimipalkka voidaan sisällyttää malliin

– Eri alojen tarpeet ovat erilaisia, joten myös paikallisen sopimisen raamit voivat olla erilaisia. Työehtosopimuksilla näihin raameihin saadaan edes lähtökohtaisesti tasapuolisuutta. Me olemme valmiit lisäämään paikallista joustoa, mutta ovatko työnantajat valmiit sitoutumaan tasapuoliseen sopimiseen ja noudattamaan työehtosopimuksia? Fjäder kysyy.

Paikallinen sopiminen – uhkailua, sanelua vai kuitenkin yhteistyötä?

Paikallinen sopiminen – uhkailua, sanelua vai kuitenkin yhteistyötä?

Laajasti ajateltuna paikallisessa sopimisessa on kysymys kaikesta sopimisesta, jota työpaikoilla työntekijöiden ja työnantajan välillä tehdään. Suppeammassa merkityksessä paikallisella sopimisella viitataan vain työehtosopimuksen mukaiseen paikalliseen sopimiseen eli tilanteisiin, jossa työpaikka- tai yritystasoisesti poiketaan jostakin pakottavasta työehtosopimuksen määräyksestä paikallisesti sopien. Paikallisesti voidaan sopia myös esimerkiksi yrityskohtaisista palkkaratkaisuista yleiskorotusten sijaan.

Yksittäisistä esimerkeistä ei ole malliksi

Teknologiateollisuuden työehtosopimusten mukaan palkoista neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti. Paikallisesti voidaan sopia palkankorotusten tasosta, kohdentumisesta ja ajankohdasta. Voidaan myös sopia, ettei palkkoja koroteta lainkaan.

Luottamusvaltuutetun asemaa ja oikeuksia vahvistettava

Työelämän monimuotoisuuden lisääntyessä yksi työnteon ja sopimisen malli ei sovi enää kaikille. Yhä useammin asioista on tarkoituksenmukaista sopia työpaikoilla, jolloin voidaan ottaa huomioon työn, työntekijöiden sekä työnantajien erilaiset tarpeet.