Paikallinen sopiminen palkka

Paikallinen sopiminen palkka

Työehtosopimus – Paikallinen sopiminen – UUSI työaikalaki

Työehtosopimuksissa on sovittu kattavasti muun muassa työstä maksettavasta vastikkeesta ja työajoista. Suppeassa mielessä paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa työehtosopimuksen perusteella tapahtuvaa työsuhteen ehtoja koskevaa sopimista.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen 6 §:ssä on määräykset paikallisesta sopimisesta työaikoihin liittyen. Työaikajoustoista sovittaessa on noudatettava työehtosopimuksen paikallisen sopimisen menettelytapoja. Lisä- tai ylityöstä maksettavan palkan vaihtaminen vastaavaan korotettuun vapaa-aikaan, edellyttää aina yksittäisen työntekijän ja työnantajan välistä sopimista.

Työtuomioistuin vahvisti: Luottamusmiehen on saatava tarvittavat tiedot

Työtuomioistuin vahvisti: Luottamusmiehen on saatava tarvittavat tiedot

Merkittävimmin paikallista sopimista hyödynnetään työaikaa koskevista asioista sopiessa. Paikallinen sopiminen mahdollistaa työaikojen sovittamisen tarkoituksenmukaisesti työalan tai jopa yrityksen tarpeisiin ja tuo joustavuutta työvoiman käyttämiseen esimerkiksi kiireaikoina. Joustavat työaikakäytännöt hyödyttävät myös työntekijöitä työajan sekä loma-aikojen yhteensovittamisessa. Työaikalaki mahdollistaa jo itsessään työajoista paikallisen sopimisen työaikalain määräyksiä noudattaen.

Paikallinen sopiminen - mitä se oikein tarkoittaa?

Paikallinen sopiminen – mitä se oikein tarkoittaa?

Mikäli työehtosopimusta ei lainkaan ole tai jos työnantaja on normaalisitovalla toimialalla järjestäytymätön, perustuvat työsuhteen ehdot työlainsäädäntöön (ennen kaikkea työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki) sekä työsopimuksen ehtoihin.

Paikallinen työaikasopimus sosiaalipalvelualalla

Paikallinen työaikasopimus sosiaalipalvelualalla

2) Vuorokautinen enimmäistyöaika yleis- ja toimistotyöajassa päivä- ja iltavuorossa voidaan pidentää 12 tuntiin, kunhan työaika tasoittuu tasoittumisjaksolla työehtosopimuksen mukaiseen enimmäistyöaikaan.

Joka neljäs palkansaaja ei kyselyn mukaan ymmärrä, mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa

Joka neljäs palkansaaja ei kyselyn mukaan ymmärrä, mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa

Usein kun puhutaan paikallisesta sopimuksesta, tarkoitetaan kuitenkin ennen kaikkea työehtosopimuksessa annettua oikeutta sopia joistain työehtosopimuksessa mainituista asioista työpaikkakohtaisesti toisin. Kysymys voi olla esimerkiksi mahdollisuudesta sopia työpaikalla joustavista työaikajärjestelyistä työehtosopimuksessa määritellyissä puitteissa. Mikäli tällaista paikallista sopimusta ei tehdä, noudatetaan työehtosopimuksen määräystä sellaisenaan (ns. perälauta).

Yrittäjät: Paikallinen sopiminen tehokkain keino parantaa työllisyyttä

Yrittäjät: Paikallinen sopiminen tehokkain keino parantaa työllisyyttä

Paikallisella työehtosopimuksella voidaan työajasta sopia myös muunlainen järjestely, kunhan 6 kuukauden aikana säännöllinen työaika tasoittuu enintään 40 tuntiin viikossa. Viikoittainen työaika saa olla enintään 50 tuntia ja päivittäinen 10 tuntia.

Joka neljäs palkansaaja ei kyselyn mukaan ymmärrä, mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa

Erityisesti alle 30-vuotiaille on epäselvää, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan ja mitä sen lisääminen voisi tarkoittaa työehtojen, kuten palkkojen tai vuosilomien kannalta. Merkitys on epäselvä 40 prosentille nuorista.

Lue lisää julkaisijalta Rakennusliitto ry

”Tilannetta höystää maailmaa syleilevä sosialidemokraattinen utopia. Työmarkkinat on avattu koko maailmalle. Rautalangasta vääntäen. Mistä tahansa voidaan kärrätä Ruotsiin väkeä töihin ilman ylärajaa eikä maksettavalla palkalla ole alarajaa.”