Paikallinen sopiminen kunta-alalla

Paikallinen sopiminen kunta-alalla

Paikalliselle sopimiselle muutamia rajoituksia

Mahdollisuus paikalliseen sopimiseen on tarpeen, koska kuntien ja kuntayhtymien taloudellinen asema, niiden tuottamat palvelut ja palvelujen järjestämisen tapa vaihtelevat siinä määrin, ettei valtakunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa voida ottaa huomioon kaikkia eroja.

Vaihtoehto lomautuksille ja irtisanomisille

Vaihtoehto lomautuksille ja irtisanomisille

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet yhteiset ohjeet paikalliseen sopimiseen. Olennainen osa ohjeistusta on työnantajan heikkoon taloustilanteeseen liittyvä paikallisen sopimisen ohjeistus.

Työtuomioistuin vahvisti: Luottamusmiehen on saatava tarvittavat tiedot

Työtuomioistuin vahvisti: Luottamusmiehen on saatava tarvittavat tiedot

Ennen sopimuksen allekirjoittamista luottamusmies lähettää paikallisen sopimuksen nähtäville omaan liittoonsa. Neuvottelujärjestö Tehy, ERTO ja Super ohjaa luottamusmiestä neuvotteluissa ja auttaa sopimuksen laatimisessa niin, että työntekijöiden etu huomioidaan parhaiten.

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Paikallisen sopimisen menettelytapojen mukaisesti työnantaja ja luottamusmies tai muu työntekijöiden edustaja voivat sopia siitä, että tietyssä yrityksessä tai työyksikössä voidaan soveltaa osaa tai kaikkia seuraavista työaikajoustoista.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Paikallinen sopiminen on kunta-alalle jo entuudestaan tuttua ja laajasti käytössä. Nyt ­­­täsmennettiin työaikapankkia koskevaa ohjeistusta ja mahdollisuuksia, joilla voidaan estää työnantajan yksipuoliset työvoiman vähentämiseen tähtäävät toimet.

Lue lisää julkaisijalta KT Kuntatyönantajat - KT Kommunarbetsgivarna

Lue lisää julkaisijalta KT Kuntatyönantajat – KT Kommunarbetsgivarna

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Työehtosopimus - Paikallinen sopiminen - UUSI työaikalaki

Työehtosopimus – Paikallinen sopiminen – UUSI työaikalaki

Työehtosopimuksissa on sovittu kattavasti muun muassa työstä maksettavasta vastikkeesta ja työajoista. Suppeassa mielessä paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa työehtosopimuksen perusteella tapahtuvaa työsuhteen ehtoja koskevaa sopimista.

Kunta-alalla siirrytään sovitteluun, muun muassa pääsopimus jumittaa neuvotteluja

– Omin voimin ratkaisua ei syntynyt. Katsomme nyt eteenpäin ja sovimme, että pyydämme avuksi sovittelijan. Työtaisteluvaroitusta mikään osapuoli ei ole jättänyt. Ulkopuolista apua tarvitaan, jotta saamme kaikki sopimusalamme maaliin. JUKO sopii kunnissa opettajien, teknisen henkilöstön, lääkärien ja kuntien yleistä sopimuksesta, JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Kunta-alan Asara-Laaksonen: Paikallinen sopiminen edellyttää aitoa tasavertaista asemaa työnantajan kanssa

– Kehitys todistaa, että työllisyys voi parantua ja työpaikkoja syntyä ilman pienituloisten kurittamista, kuten työehtojen tai työttömyysetujen heikennyksiä, hän huomauttaa viitaten työllisyyden parantumiseen.