Pääesikunta yhteystiedot

Pääesikunta yhteystiedot

Upseeriliitto ja JUKO ry:n jäsenyhdistykset

Puolustushaaran esikuntana Maavoimien esikunta ohjaa valmius- ja joukkotuotantovaatimuksien mukaista asevelvollisten koulutusta ja hoitaa asevelvollisuusasioita Puolustusvoimissa. Esikunta johtaa pääosaa Puolustusvoimien kansainvälisistä kriisinhallintaoperaatioista. Lisäksi esikunta koordinoi Maavoimien yhteistoimintaa Merivoimien, Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Arjo Kaarre toimii Puolustusvoimien tilahallinta-alan toimialapäällikkönä Pääesikunnan logistiikkaosastolla. Hän johtaa Puolustusvoimien tilahallintatoimialaa sekä tilahallinnan strategista suunnittelua sekä ohjaa Puolustusvoimien logistiikkalaitosta tilahallinnan järjestelyjen toteuttamisessa. Kaarre on valmistunut upseeriksi vuonna 1995 ja hän on toiminut aikaisemmin muun muassa henkilökunnan ja varusmiesten koulutukseen liittyvissä tehtävissä sekä logistiikan eri tehtävissä. Puolustusvoimien tilahallintapäällikkönä hän on toiminut vuodesta 2016.

Palvelustapaturmien ja palvelussairauksien korvaukset varusmiehille ja siviilipalvelusmiehille

Palvelustapaturmien ja palvelussairauksien korvaukset varusmiehille ja siviilipalvelusmiehille

Jos loukkaannuit varusmies- tai siviilipalvelusaikanasi tapaturmaisesti tai sairastuit palveluksen aiheuttamaan sairauteen, puolustusvoimat tai siviilipalvelupaikka huolehtii palvelusaikana hoidostasi.

Puolustusvoimat houkuttelee naisia inttiin instassa, poliisi valistaa nuoria alastonkuvilla kiristämisestä – virallinen Suomi uudistaa imagoaan verkossa

Puolustusvoimat houkuttelee naisia inttiin instassa, poliisi valistaa nuoria alastonkuvilla kiristämisestä – virallinen Suomi uudistaa imagoaan verkossa

Puolustusvoimat aloitti äskettäin Instagramissa uuden Perjantaipuolustaja-sarjan, joka organisaation Snapchat-tilin tavoin on suunnattu nuorille aikuisille – varusmiesten pääasiallinen ikähaarukka kun liikkuu 18–24 vuoden hujakoilla.

Puolustusvoimat houkuttelee naisia inttiin instassa, poliisi valistaa nuoria alastonkuvilla kiristämisestä – virallinen Suomi uudistaa imagoaan verkossa
Puolustushallinnon aineistot Kansallisarkistossa

Puolustushallinnon aineistot Kansallisarkistossa

Huoltovarmuuskeskuksen Terveydenhuoltosektori ja sen alaisuudessa toimivat Terveydenhuoltopooli, Vesihuoltopooli ja Jätehuoltotoimikunta edistävät jatkuvuussuunnittelua ja varautumista terveydenhuoltoa palvelevassa yrityskentässä ja yhteistyötä elinkeinoelämän ja viranomaisten kesken.

Millog ja Puolustusvoimat allekirjoittivat kumppanuussopimuksen

Millog ja Puolustusvoimat allekirjoittivat kumppanuussopimuksen

Kari Timo Litendahl (Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunta), Timo Tapio Heijari (Karjalan Prikaati), Janne Petteri Hakaniemi (Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunta), Juhapekka Lötjönen (Pääesikunta), Janne Heikki Myller (Maasotakoulu), Petri Kalevi Rantanen (Maavoimien Esikunta), Vesa Petteri Valtonen (Maavoimien Esikunta), Veijo Juhani Jokinen (Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta), Jarmo Juhani Kiikka (Tykistöprikaati), Ari Pekka Pellinen (Utin Jääkärirykmentti), Mikko Antero Rastas (Ilmavoimien Esikunta)

Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta uudelle toimikaudelle

Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä kansallisesti ilmatilan hallintaan liittyviä asioita. Se osallistuu Euroopan unionissa ja ilmailun kansainvälisissä järjestöissä päätettävien ilmatilan hallintaan liittyvien asioiden valmisteluun. Lisäksi sen tehtävänä on käsitellä yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan liittyviä asioita.

Hankkeet, joissa keskitetty rahoitusosuus on enintään 1 miljoonaa euroa

Kokeilussa testataan robotiikan ja tekoälyn hyödyntämistä digitaalisessa toimintaympäristössä yritysasiakkaan ensivaiheen palvelutarvekartoituksessa ja asiakasohjauksessa. Asiakas ohjataan helposti ja kiinnostavalla tavalla sekä tarkentavilla kysymyksillä oikeaan palveluun tai asiantuntijan luokse tai hakemusprosessiin. Samalla aktivoidaan ja rohkaistaan yrityksiä liiketoiminnan kehittämiseen. Menetelmä mahdollistaa palvelujen markkinoinnin ja viestinnän.

Lippueamiraali Timo Hirvonen sai kesäkuussa syytteet neljästä tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta. Puolustusministeriö päätti virasta pidättämisestä heinäkuussa.

Lahden kaupunki sai omalta osaltaan huomattavassa määrin positiivista julkisuutta esimerkiksi Hämeen Rykmentin Urheilukoulussa palvelleiden huippu-urheilijoiden- tai Varusmiessoittokunnan upeiden esitysten välityksellä.