Pääesikunta in english

Pääesikunta in english

The autumn NRF training period to start off the Belgian coast

Puolustusvoimain komentaja antaa tasavallan presidentille ja puolustusministerille tietoja puolustusvoimain komentajan ja muiden sotilasesimiesten toimivaltaan kuuluvista merkittävistä valmisteilla olevista sotilaskäskyasioista presidentin, puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan käytännön yhteistoiminnan järjestämiseksi sotilaskäskyasioissa.

UPSEERILIITON ASETTAMAT LUOTTAMUSMIEHET JA VARALUOTTAMUSMIEHET

UPSEERILIITON ASETTAMAT LUOTTAMUSMIEHET JA VARALUOTTAMUSMIEHET

Prikaatikenraali Mikko Heiskanen (s. 1963) on toiminut Pääesikunnan johtamisjärjestelmäpäällikkönä vuodesta 2016. Sitä ennen hän on palvellut muun muassa Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajana, apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnassa ja pataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2015.

Suomi-kohde numero 54: Päämajakaupunki Mikkeli

Suomi-kohde numero 54: Päämajakaupunki Mikkeli

Päämajalla tarkoitetaan paikkaa, jossa armeijan ylin johto sijaitsee sodan aikana. Rauhan aikana taas puhutaan Puolustusvoimien Pääesikunnasta, joka Suomessa on toiminut lähes poikkeuksetta Helsingissä.

 Puolustusvoimat hankkii paukkupatruunan korvaavan järjestelmän

Puolustusvoimat hankkii paukkupatruunan korvaavan järjestelmän

Puolustusministeriö on valtuuttanut 18.6.2020 Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan hankintasopimuksen paukkupatruunan korvaavasta sähköisestä järjestelmästä israelilaisen Bagira Systems Ltd:n kanssa. Järjestelmän toimitukset tapahtuvat sopimusvuosina 2020-2022 minkä lisäksi hankintaan sisällytetään optio.

Keittiön vuoropäällikkö Pääesikunnan ravintolaan Helsinkiin

Keittiön vuoropäällikkö Pääesikunnan ravintolaan Helsinkiin

Merivoimien esikunta valmistelee, suunnittelee ja toimeenpanee merivoimien komentajan käskemät merivoimia koskevat merkittävät asiat sekä toteuttaa resurssien jaon merivoimien komentajan linjausten mukaisesti.

Kertausharjoituksista luistetaan - pääesikunta ryhtyy toimiin

Kertausharjoituksista luistetaan – pääesikunta ryhtyy toimiin

Majuri Antti-Jussi Väinölä pääesikunnan henkilöstöosastolta sanoo HS:lle, että linjaa tiukennetaan tarkistamalla lykkäysten käsittelyohjeet. Väinölän mielestä ainakin suurempien yritysten pitäisi pystyä irrottamaan töistä viikoksi yksi henkilö, kun asiasta tiedetään kuusi kuukautta etukäteen.

Diabeetikoiden varusmiespalvelus ei ole enää mahdollista

Diabeetikoiden varusmiespalvelus ei ole enää mahdollista

Tätä ennen diabeetikko oli voinut hakeutua vapaaehtoisena suorittamaan asepalvelusta, jos hän täytti tietyt diabeteksen kestoon ja hoitotasapainoon liittyvät ehdot. Diabetesliiton näkemyksen mukaan aiempi menettely toimi hyvin ja mahdollisuus suorittaa asepalvelus vapaaehtoisena oli tarpeellista diabeetikoiden tasa-arvon vuoksi.

Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunta aloitti uudella kokoonpanolla

Tehtävää ohjaamaan ja tukemaan Valtiokonttori perusti vuonna 2011 Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan tehtävänä on tuoda lääketieteellinen, juridinen ja sotilaallinen asiantuntemus ja laaja-alainen näkemys sotilastapaturma-asioiden ja kriisinhallintatehtävien erityispiirteistä. Neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä aloitteita ja linjauksia toimialaansa kuuluvissa asioissa. Neuvottelukunta ei kuitenkaan tee päätöksiä eikä ratkaise yksittäisiä korvausasioita. Vuosien varrella kokoonpano on vaihtunut.

Puolustusvoimien terveydenhuollon kysymyksiä selvittävä työryhmä

The ministries implement the Government Programme, draft acts and other statutes, and promote reforms through different kinds of projects, working groups and bodies. Information on all this is available on the Government website.