Osakeyhtiön hallitus minimi

Osakeyhtiön hallitus minimi

Osakeyhtiön perustaminen ja hallituksen jäsenet

Osakeyhtiötä perustettaessa osakeyhtiölle tulee valita hallitus. Lain mukaan tämä on pakollista, sillä hallitus on osakeyhtiön ainoa pakollinen toimielin. Esimerkiksi toimitusjohtaja ja hallintoneuvosto valitaan ja nimetään vain, mikäli hallitus niin päättää ja se koetaan tarpeelliseksi yhtiön toiminnan kannalta.

Minkälainen on ihanteellinen hallituksen jäsen?

Minkälainen on ihanteellinen hallituksen jäsen?

Osakeyhtiölain kirjaimen mukaan yksimielisten osakkeenomistajien olisi mahdollista esim. tehdä päätös siitä, että vapaata omaa pääomaa jaetaan osinkona niin, että samanlajisille osakkeille tulee erisuuruinen osinko. Verotuksellisesti tällaiseen päätökseen ei kuitenkaan kannata ryhtyä.

Koteja vaihdettiin vuonna 2018 edellisvuotta vähemmän

Koteja vaihdettiin vuonna 2018 edellisvuotta vähemmän

Vielä sää tuntuu kovin talviselta, mutta kevät on jo nurkan takana. Kevät tarkoittaa yhtiökokousten aikaa ja yksi yhtiökokouksen tärkeimmistä päätöksisitä on hallituksen valinta. On syytä kerrata hallituksen valintaan liittyvät säännöt.

Paljonko osakeyhtiön perustaminen maksaa?

Paljonko osakeyhtiön perustaminen maksaa?

Voit halutessasi perustaa osakeyhtiön joko sähköisesti verkossa tai paperilomakkeita postittelemalla. Käsittelemme tässä artikkelissa rinnakkain molemmat tavat ja pyrimme tekemään sen niin ymmärrettävästi kuin vain suinkin mahdollista.

Kuinka rakentaa täydellinen hallitus? Lue viisi vinkkiä

Kuinka rakentaa täydellinen hallitus? Lue viisi vinkkiä

Tätä lakia sovelletaan kaikkiin Suomen lain mukaan rekisteröityihin osakeyhtiöihin, jollei tässä laissa tai muussa laissa säädetä toisin. Osakeyhtiö voi olla yksityinen (yksityinen osakeyhtiö) tai julkinen (julkinen osakeyhtiö).

2. Kasataan perustajatiimi, jolla on yhteinen visio ja pelisäännöt

2. Kasataan perustajatiimi, jolla on yhteinen visio ja pelisäännöt

Osakepääomaa ei vaadita. Osakkeista maksettava määrä eli merkintähinta voidaan jatkossa myös merkitä kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Tämä on mahdollista, jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä osakkeen nimellisarvosta. Jos osakkeella on nimellisarvo, täytyy nimellisarvoa vastaava määrä merkintähinnasta aina merkitä osakepääomaan.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot

Harvian palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja tukea yhtiön strategian toteuttamista. Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on sitouttaa avainhenkilöitä ja koko henkilöstöä pitkäjänteiseen työhön omien ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja omistaja-arvon luomiseksi.

1. Miksi osakeyhtiön pakollisesta alkupääomasta luovutaan?

Pienyrittäjät saivat vuoden alussa tervetulleita uutisia eduskunnasta, kun yksityisen osakeyhtiön perustamista koskeva 2500 euron alkupääomavaatimus päätettiin siirtää historiaan. Mitä heinäkuussa 2019 voimaan astuva muutos käytännössä tarkoittaa ja keihin se erityisesti vaikuttaa? Kokosimme vastaukset viiteen kysymykseen, joita moni tuleva tai nykyinen pienyrittäjä saattaa pohtia.

Mielipide: Mikko Somiska vastaa Ääneseudun Asuntojen Mika Karvoselle

Edellisellä vahvistetulla tilikaudella (2018) liiketappionne ennen satunnaisia eriä oli lähes miljoona euroa, jonka kuittasitte tilinpäätössiirroilla, jotta tilikauden tulokseksi saitte suunnilleen nollatuloksen. Kuten tiedätkin, niin tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toimintanne ei ainakaan kyseisellä tilikaudella ollut terveellä pohjalla ja mielenkiinnolla odotankin vuoden 2019 tilinpäätöstä, kuitenkin toivoen sen olevan edellistä parempi, koska veronmaksajana tiedän kuka maksaa viulut kaupungin omistamien ”osakeyhtiöiden” huonoista tuloksista.