Osakeyhtiön hallituksen jäsenen erottaminen

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen erottaminen

Hallituksen jäsenen erottaminen – muista nämä seikat

Taloyhtiön yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että vähemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä valitaan muussa järjestyksessä. Hallituksessa on valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Jäsenten lukumäärästä voidaan poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksellä.

Kysymys: Hallituksen jäsenen / koko hallituksen erottaminen

Kysymys: Hallituksen jäsenen / koko hallituksen erottaminen

Näinhän se menee. Sooloilijamme on ollut muutaman kerran hallituksen puheenjohtaja, ja nyt hän on ollut pari vuotta hallituksen rivijäsen. Pahinta tässä on se, että hallitustamme johtaa taloyhtiön oma sisäpiiri. Ja suurin mätäpaise on juurikin tämä yksi hallituksen jäsen, josta teen reklamaation.

Hallituksen jäsenten erottaminen kuohuttaa Hekassa

Hallituksen jäsenten erottaminen kuohuttaa Hekassa

Närö kutsui hallitukset kriisikokoukseen, jossa hän ilmoitti, että jollei omistajan ehdotusta hyväksytä, hallitukset erotetaan. Näin sitten tapahtuikin, ja emoyhtiö istutti hallituksiin omia työntekijöitään.

Hallituksesta eroaminen ja hallituksen täydentäminen

Hallituksesta eroaminen ja hallituksen täydentäminen

AOYL:n mukaan taloyhtiöllä on oltava hallitus. Hallitukseen on lain mukaan valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Mikäli hallituksessa on useita jäseniä, on sille lisäksi valittava puheenjohtaja. Mitä tapahtuu, mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden?

Voiko osakkeenomistajalle syntyä vahingonkorvausvastuu hallituksen päätöksestä?

Voiko osakkeenomistajalle syntyä vahingonkorvausvastuu hallituksen päätöksestä?

Tätä lakia sovelletaan kaikkiin Suomen lain mukaan rekisteröityihin osakeyhtiöihin, jollei tässä laissa tai muussa laissa säädetä toisin. Osakeyhtiö voi olla yksityinen (yksityinen osakeyhtiö) tai julkinen (julkinen osakeyhtiö).

54 § Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän kelpoisuusvaatimukset

54 § Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän kelpoisuusvaatimukset

Hallitus on yhtiökokouksen ohella osakeyhtiön ainoa pakollinen toimielin. Hallitus valitsee toimitusjohtajan, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Mitä osakeyhtiön hallituksella on tarjota sinulle?

Mitä osakeyhtiön hallituksella on tarjota sinulle?

Tiedon työntövoimaa, verkoston vipuvoimaa ja vaikuttamisen vetovoimaa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat tueksesi laajan ja vaikutusvaltaisen elinkeinoelämän verkoston, edunvalvonnan, ajassa kiinni olevat tietopalvelut sekä markkinoiden monipuolisimmat koulutukset. Menesty kanssamme!

2. Yrityksen lakiasiat, yrityksen lakikoulutus

Viime päivinä lehdistä on saanut lukea Kangasalan Uimahalli Oy:n toimitusjohtajan erottamisesta ja kahden hallituksen jäsenen eroamisesta. Lehtijutuissa on puhuttu myös toimitusjohtajan kiusaamisesta. Tässä kirjoituksessa en ota kantaa kyseiseen tapaukseen sinänsä, koska se olisi mahdotonta tuntematta yksityiskohtia. Sen sijaan tarkastelen asiaa toimitusjohtajan ja hallituksen välisen dynamiikan näkökulmasta.

Hallituksen kokoonpano, vastuut ja tehtävät

Lähtökohtaisesti yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Osakkeenomistajilla on siellä koti ja henkilökohtainen elämä, lisäksi he ovat sijoittaneet omistukseen runsaasti varojaan.