Osa-aikatyö tuntimäärä

Osa-aikatyö tuntimäärä

Työnantajan pitää tarjota ensin työtä osa-aikaiselle

Yleensä osa-aikatyöksi kutsutaan työtä, jossa työntekijän työaika on lyhyempi kuin vastaavan kokoaikaisen työntekijän säännöllinen työaika. Työsuhde voi olla osa-aikainen sopimuksen perusteella tai työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Myös työntekijällä on tietyissä tilanteissa oikeus siirtyä osa-aikatyöhön. Yksi yleisimmistä tilanteista on osittainen hoitovapaa.

Ole tarkkana, miten osa-aikatyö tai nollatuntisopimus merkitään työsopimukseesi

Ole tarkkana, miten osa-aikatyö tai nollatuntisopimus merkitään työsopimukseesi

Toistaiseksi voimassa olevalla työsuhteella tarkoitetaan sitä, että työnantajan ja työntekijän välisessä työsopimuksessa on sovittu työsuhteen jatkuvan toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevää kutsutaan usein vakinaiseksi työntekijäksi.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Työnantajalla voi tulla tarvetta saada lisätyöntekijöitä sellaisiin tehtäviin, jotka ovat sopivia osa-aikaiselle työntekijälle. Jos tällainen tarve tulee, työnantajalla on velvollisuus tarjota näitä lisätöitä osa-aikaisille työntekijöille. Valitessaan työntekijöitä näihin tehtäviin, työnantajan on noudatettava tasapuolisuutta. Osa-aikainen työntekijä voi myös itse ennakkoon ilmoittaa työnantajalle, ettei ole kiinnostunut työajan lisäämisestä. Tällöin työnantajalla ei ole velvoitetta tarjota lisätyötä. Työntekijä voi aina myös peruuttaa antamansa ilmoituksen.

Pitääkö yövuoroputken jälkeen saada vapaata?

Työaikalain mukaan säännöllinen työaika on yleistyöajassa enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Jaksotyöajassa säännöllinen työaika on 80 tuntia kahden viikon tai 120 tuntia kolmen viikon pituisena ajanjaksona.

Ehtona lääkärin suositus ja sopimus osa-aikatyöstä

Ehtona lääkärin suositus ja sopimus osa-aikatyöstä

Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän työntekijän työkykyä ja pysymistä työelämässä sekä hänen paluutaan kokoaikaiseen työhönsä. Osasairauspäivärahassa oletuksena pitää olla, että ilman mukautettuja työaikajärjestelyjä sekä mahdollisia muita työtä keventäviä järjestelyjä työntekijä olisi kokonaan poissa työstä ja oikeutettu sairauspäivärahaan.

Työaika – näin työnantaja saa teettää sinulla töitä

Työaika – näin työnantaja saa teettää sinulla töitä

Suurin osa opiskelusta tapahtuu työpaikalla. Opiskelija ja työnantaja tekevät työsopimuksen, ja opiskelija saa palkkaa. Osa opiskelusta tapahtuu oppilaitoksessa. Silloin opiskelija voi saada erilaisia tukia.

Montako tuntia viikossa/kuukaudessa töitä, että on osa-aikainen työ?

Montako tuntia viikossa/kuukaudessa töitä, että on osa-aikainen työ?

..jos sulla on työsopimus, johon on kirjattu että oot kokoaikainen niin sitten oot. Muussa tapauksessa olet osa-aikainen ja on työsopimukseen pitänyt kirjata ainakin minimi tuntimäärä mitä tarjoavat töitä per kk.

Montako tuntia viikossa/kuukaudessa töitä, että on osa-aikainen työ?

3. Jaksotettu työaika eli teet säännöllisesti työtä vain osan viikosta tai kuukaudesta, esim. ma-ke työtä ja to-pe vapaata tai viikko töitä ja viikko vapaata. Tällä on vaikutusta vuosiloman kulumiseen. Tee jaksotuksesta aina kirjallinen sopimus.

17.2 Eräiden korvausten kuukausipalkkajakaja

Moneen tutkintoon sisältyy vähintään yksi pakollinen työharjoittelu. Työharjoittelu ei pääasiallisesti eroa juurikaan tavallisesta määräaikaisesta työsuhteesta. Mikäli harjoittelu on palkaton, solmitaan työsopimuksen sijasta harjoittelusopimus ja oppilaitoksesi vakuutus on suojaamassa sinua myös harjoittelujakson ajan. Jos harjoittelu on palkallinen, on työnantajan otettava sinulle vakuutus.