Oppisopimus kuusamo

Oppisopimus kuusamo

Yhdistä opiskelu ja työssäkäynti. Valmistu ammattilaisena. Katso video!

Työttömien koulutuksiin voidaan tietyin edellytyksin kytkeä myös palkkatuki, jonka myöntäminen ei edellytä määräaikaista työttömyyttä. Päätöksen tuesta tekee paikallinen työ- ja elinkeinotoimisto.

Kuu­sa­mos­sa käyn­nis­tyy en­si vuo­den alus­ta lä­hi­a­vus­ta­jien op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus.

Kuu­sa­mos­sa käyn­nis­tyy en­si vuo­den alus­ta lä­hi­a­vus­ta­jien op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus.

Työnantajille – kunnille, kaupungeille, kuntayhtymille ja kuntien omistamille yrityksille – tarjoamme rekrytoinnin ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluja, jotka sopivat ulkoiseen ja sisäiseen rekrytointiin sekä sijaisuuksien hallintaan.

Mahdollistaa modernin arkkitehtuurin ja ratkaisut

Mahdollistaa modernin arkkitehtuurin ja ratkaisut

Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Teoriaopetuksen aikana tulevat mahdolliset ansionmenetykset voidaan korvata osittain opintososiaalisina etuuksina. Opintososiaalisia etuuksia ovat

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Tutkinnosta noin 80 prosenttia suoritetaan työpaikalla ja 20 prosenttia lähiopintoina oppilaitoksessa, etänä tai verkossa. Oppisopimuksen kesto vaihtelee riippuen koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta.

Aluemyyntipäällikkö, Satius International Oy Ab, Kuusamo, Pudasjärvi, Oulu ja Raahe, Oulu

Aluemyyntipäällikkö, Satius International Oy Ab, Kuusamo, Pudasjärvi, Oulu ja Raahe, Oulu

Vuon­na 1998 reki­koi­ra­toi­min­nan aloit­ta­nut Erä-Susi vaih­toi omis­ta­jaa 12.9.2017. Van­taal­ta Kuusa­moon muut­ta­neet, nykyi­sen Erä-Susi Oy:n uudet omis­ta­jat ovat Mer­vi Ran­ta­mä­ki ja Juk­ka Kei­nä­nen.

Kaikille tietoa ammatillisesta koulutuksesta

Kaikille tietoa ammatillisesta koulutuksesta

Haluamme turvata terveytesi ja varmistaa yhdenvertaisen haastattelukokemuksen hakijoille myös koronaviruksen aikana. Niinpä Baronalle hakeminen on helppoa myös poikkeuksellisessa tilanteessa. Rekrytoinneissa hyödynnämme puhelimen lisäksi videokysymyksiä tai -haastattelua. Se on vaivatonta ja turvallista!

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Kuusamossa pääpaikkaa pitävän yksityisen Pölkky Oy:n toimitusjohtajan mukaan Metsä Groupin suuri sellutehdasinvestointi Äänekoskelle vaikuttaa puuvirtoihin koko Pohjois-Suomessa. Se ei kuitenkaan ratkaise Kainuun ja Lapin kuitupuusumaa.

Haemme mm. sähkö- ja automaatiotekniikan opettajaa sekä muita alan ammattilaisia!

Pohjolan Matka on valtakunnallisesti toimiva perheyritys. Toimintamme kivijalkana ovat linjaliikenne, tilausliikenne sekä matkapalvelut. Vuosittainen liikevaihtomme lähenee 30 milj. ja työllistämme lähes 400 henkilöä kokoaikaisesti. Työskentelemme monipuolisesti koti- ja ulkomaan matkailijoiden parissa. Keskeiset arvomme ovat vastuullisuus, ammattitaitoisuus, positiivisuus sekä kotimainen perheyrittäjyys.

Kuusamon kaupunki tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen luomiseen alueelle

Sitoudumme siihen, että menestyksekkäästi koulutuksen suorittaneet saavat jatkaa meillä oppisopimuksella halutessaan lähihoitajiksi.