Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuttasi saada työtä tai säilyttää työpaikka. Koulutuspalvelut tuottaa oppilaitos ja etuuden maksaa Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Työttömyyskassa tai Kela maksaa sinulle tuettavien opintojen ajalta työttömyysetuutta TE-toimistolta saatavan lausunnon perusteella. Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua, TE-toimisto arvioi koulutustarpeesi ja suunniteltujen opintojen työllistävyysvaikutuksen. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve, ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi ja olevan paras tapa edistää työllistymistäsi. Lisäksi opintoja koskevien kriteerien tulee täyttyä.

Omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella

Omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella

Kotoutuja voidaan myös ohjata hakeutumaan omaehtoiseen opiskeluun joko kunnan tai TE-toimiston toimesta. Omaehtoinen opiskelu voi tarjota monipuolisempia vaihtoehtoja ja se vastaa kotoutujien koulutustarpeisiin erilaisissa elämäntilanteissa.

5.5 Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

5.5 Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Opiskelusta sinun on ensin sovittava oman työ- ja elinkeinotoimistosi kanssa. Työ- ja elinkeinotoimisto hyväksyy koulutustarpeesi ja arvioi koulutuksesi parantavan ammattitaitoasi ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla.

 TEM-analyysi: Omaehtoinen opiskelu tärkeä väylä keskeytyneen ja kokonaan uuden tutkinnon suorittamiseen

TEM-analyysi: Omaehtoinen opiskelu tärkeä väylä keskeytyneen ja kokonaan uuden tutkinnon suorittamiseen

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on työvoimapoliittisesti merkittävää kesken jääneiden ja kokonaan uusien tutkintojen suorittamiseen. Se on nykyään suosittu väylä työelämään maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille.

Kaikki artikkelit, joilla avainsanat:

Kaikki artikkelit, joilla avainsanat: ”omaehtoinen opiskelu”

Korotettua päivärahaa maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta enintään 200 päivältä työttömyyspäivärahakauden enimmäisaikana.  Jos enimmäisaikasi alkaa alusta, myös 200 päivän korotettu päiväraha on uudelleen käytettävissä. Korotetun päivärahan maksaminen edellyttää, että olet sopinut koulutukseen osallistumisesta TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassasi.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella?

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella?

Päätoimisia ovat lukio-opinnot, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia eli käytännössä nuorille suunnatut lukio-opinnot sekä sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot.

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden ja työttömyysetuudella tuetun työnhakijan omaehtoisen opiskelun ajalta maksettavaa ylläpitokorvausta esitetään korotettavaksi yhdellä eurolla ja työssäkäyntialueen ulkopuolella järjestettävien toimenpiteiden ja opiskelun ajalta maksettavaa korotettua ylläpitokorvausta kahdella eurolla.

Työttömän opiskelumahdollisuudet parantuneet – myös Avoimessa yliopistossa!

Avoin on yliopisto kaikille: opintoihin ei ole ikärajoja eikä pohjakoulutusvaatimuksia. Luentosarjoja, verkko-opintoja ja tenttejä on tarjolla ympäri vuoden yliopiston lähes kaikilta tieteenaloilta.