Omaehtoinen opiskelu työnteko

Omaehtoinen opiskelu työnteko

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa. Ennen koulutusta TE-toimisto kuitenkin arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Ota yhteyttä TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta.

TEM: Osa-aikatyön ei pitäisi estää opiskelua työttömyyspäivärahalla

TEM: Osa-aikatyön ei pitäisi estää opiskelua työttömyyspäivärahalla

Työ- ja elinkeinoministeriö tulkitsee, että osa-aikatyö ei saa estää opiskelua työttömyyspäivärahalla. Ylen tietojen mukaan TE-toimistoissa on asiasta erilaisia käsityksiä ja työnhakijoille on annettu täysin toisenlaista tietoa.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Työttömyyskassa tai Kela maksaa sinulle tuettavien opintojen ajalta työttömyysetuutta TE-toimistolta saatavan lausunnon perusteella. Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua, TE-toimisto arvioi koulutustarpeesi ja suunniteltujen opintojen työllistävyysvaikutuksen. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve, ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi ja olevan paras tapa edistää työllistymistäsi. Lisäksi opintoja koskevien kriteerien tulee täyttyä.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

kyseessä on työttömyysturvan kannalta päätoiminen opiskelu siitä huolimatta, kuinka laajaa tai sitovaa opiskelu on. Jos TE-toimisto on antanut lausunnon päätoimisesta opiskelusta, kassa ei voi maksaa sinulle päivärahaa. TE-toimisto voi katsoa päätoimiset opinnot tietyin edellytyksin myös sivutoimisiksi.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Omaehtoista opiskelua tuetaan työttömyysturvalla enintään 24 kuukautta, vaikka enimmäismaksuaika ei opiskeluaikana täyttyisikään. Jos opintojen tavoitteena on perusopetuksen oppimäärän suorittaminen, opintoja voitaisiin tukea enintään 48 kuukauden ajan.

Omaehtoinen opiskelu työttömyystuella yliopistossa ei mahdollista?

Omaehtoinen opiskelu työttömyystuella yliopistossa ei mahdollista?

Jos sinulla on työsuhde, voit keskustella työkokeilusta työterveyslääkärisi kanssa tai hän saattaa ehdottaa ehdottaakin sitä sinulle. Jos sinua mietityttää työkokeilun ajalta maksetun kuntoutusrahan suuruus, voit selvittää asian etukäteen omalta työeläkelaitokseltasi. Työkokeilusta sovitaan työntekijän eli sinun, esimiehesi ja työterveyslääkärisi kesken niin sanotussa työterveysneuvottelussa.

 Työttömille mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä

Työttömille mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä

Työvoimaviranomainen hankkii työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen koulutuspalvelujen tuottajilta valtion talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan pääluokassa koulutuksen hankkimista varten osoitetulla määrärahalla. Koulutuspalvelujen tuottajia voivat olla ammatillisen perus- tai lisäkoulutuksen järjestämisluvan saanut yhteisö, yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu soveltuva koulutuksen järjestäjä.

Suositus koronavilkku-sovelluksen asentamisesta puhelimiin

Koulutus on loistava sijoitus tulevaisuuteen, mutta opiskelijan on hyvä ottaa selvää opintojen rahoitusvaihtoehdoista hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Opiskeluun voi saada monenlaista rahoitusta, joista tyypillisin on Kelan myöntämä opintotuki.

Opinnot voi rahoittaa ansiosidonnaisella päivärahalla

Henkilön ei tarvitse olla kokonaan työtön saadakseen opiskella työttömyysetuudella. Iltaisin tai viikonloppuisin osa-aikatöitä tekevä voi saada soviteltua päivärahaa. Myös osa-aikaisesti tai kokonaan lomautettu voi opiskella työttömyysetuudella, jos se katsotaan tarpeelliseksi.