Omaehtoinen opiskelu tuen määrä

Omaehtoinen opiskelu tuen määrä

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa. Ennen koulutusta TE-toimisto kuitenkin arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Ota yhteyttä TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Työttömyyskassa tai Kela maksaa sinulle tuettavien opintojen ajalta työttömyysetuutta TE-toimistolta saatavan lausunnon perusteella. Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua, TE-toimisto arvioi koulutustarpeesi ja suunniteltujen opintojen työllistävyysvaikutuksen. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve, ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi ja olevan paras tapa edistää työllistymistäsi. Lisäksi opintoja koskevien kriteerien tulee täyttyä.

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Oppisopimuksella tarkoitetaan määräaikaista työsopimusta, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän. Työtekijä voi olla uusi tai jo töissä oleva. Oppisopimusopiskelija voi suorittaa tutkinnon tai sen osan useammassa eri yrityksessä.

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Voit opiskella työttömyyden tai lomautuksen aikana ja saada ansiopäivärahaa, kun olet sopinut opinnoista TE-toimiston kanssa. Kaikista opinnoista työttömyyden aikana on sovittava TE-toimiston kanssa ennen opintojen alkamista.

Kysy Kelasta – asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi

Kysy Kelasta – asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi

TE-toimisto toimittaa työttömyyskassalle aina lausunnon, jossa kerrotaan, mihin palveluun osallistut ja kuinka kauan palvelu kestää. Kassa maksaa sinulle ansiopäivärahaa ja mahdollisen korotusosan sekä kulukorvauksen TE-toimiston lausunnon perusteella. Huomioithan, että työllistymistä edistävään palveluun ei ole automaattista oikeutta, vaan asiasta on sovittava TE-toimiston kanssa.

Työttömyystuella tuettu omaehtoinen opiskelu

Työttömyystuella tuettu omaehtoinen opiskelu

Lomakkeet voit toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.lappi(at)te-toimisto.fi tai postitse osoitteeseen Lapin TE-toimisto, PL1000, 96101 Rovaniemi. Otamme TE-toimistosta sinuun yhteyttä heti, kun lähetetyt asiakirjat ovat käsittelyvuorossamme.

14.6 Opiskelu ammatillisena kuntoutuksena

14.6 Opiskelu ammatillisena kuntoutuksena

Opintotuen myöntäminen ja maksaminen edellyttävät edistymistä päätoimisissa opinnoissa. Opintojen edistymistä pidetään riittävänä, jos opiskelijan päätoiminen opiskeluaika ei tule olennaisesti ylittämään asianomaisia opintoja varten määriteltyä tukiaikaa. Korkeakouluopiskelijalta Kela edellyttää riittävän määrän suoritettuja opintopisteitä tai muutoin se perii opintotukea takaisin. Toisen asteen opiskelijan opintojen etenemistä seuraa oppilaitos.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella?

Mikäli yrittäjä opiskelee yritystoiminnan ohella, YEL-vakuutus jatkuu keskeytyksettä. YEL-tulon määrää voi alentaa, jos työpanos opiskelun vuoksi pienenee, mutta tällöin pienenee myös eläkekarttuma. Tutkinnon suorittamiseen johtava opiskelu kartuttaa eläkettä riippumatta siitä, onko yrittäjäopiskelijalla YEL-vakuutus vai ei. Eläkettä karttuu ikään kuin opiskelija saisi 741,96 euron kuukausipalkkaa (vuosi 2019). Summaa tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.

Valtionvarainministeriön työllisyyspaketti iskisi opintoetuuksiin

Valtionvarainministeriö haluaa lisää työvoimapoliittista ohjausta työttömyysetuudella tapahtuvaan omaehtoiseen opiskeluun. Omaehtoinen opiskelu mahdollistaa työttömälle enintään 24 kuukauden mittaisten opintojen suorittamisen työvoimapoliittisin perustein. Lisäksi vuodesta 2017 lähtien opintoja on voinut tehdä omalla ilmoituksella ja harkinnalla enintään kuuden kuukauden mittaisen jakson. Valtionvarainministeriö esittää kiristyksiä omaehtoisen opiskelun lupien myöntämiseen, jotta tukipäätökset edistäisivät nykyistä paremmin lupien saajien työllistymistä.