Omaehtoinen opiskelu perustelut

Omaehtoinen opiskelu perustelut

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa. Ennen koulutusta TE-toimisto kuitenkin arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Ota yhteyttä TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Työttömyyskassa tai Kela maksaa sinulle tuettavien opintojen ajalta työttömyysetuutta TE-toimistolta saatavan lausunnon perusteella. Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua, TE-toimisto arvioi koulutustarpeesi ja suunniteltujen opintojen työllistävyysvaikutuksen. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve, ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi ja olevan paras tapa edistää työllistymistäsi. Lisäksi opintoja koskevien kriteerien tulee täyttyä.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella?

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella?

Korkeakouluopiskelu on kivaa, kun usein ei ole pakko osallistua luennoille ja voi niin sanotusti opiskella ja lukea tentteihin omaan tahtiin. Monet meistä eivät valitettavasti sitten siihen pysty. Toisille sopii ohjelmoitu, enemmän kurssimuotoinen tai selkeään lukujärjestykseen perustuva opiskelu. Ja sivumennen sanottuna, joiltain ei meinaa onnistua sekään…

Omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella

Omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella

Tukemisen edellytyksenä on, että omaehtoisesta opiskelusta on sovittu kotoutumissuunnitelmassa ennen sen aloittamista. Asiakkaan kanssa tehtyyn suunnitelmaan kirjataan, mistä opinnoista opintojen kokonaisuus koostuu ja missä opinnot on tarkoitus suorittaa. Myös opintojen arvioitu kesto kirjataan kotoutumissuunnitelmaan. Painavasta syystä omaehtoisen opiskelun tukemisesta voidaan päättää myös opintojen alkamisen jälkeen.

Työttömyystuella tuettu omaehtoinen opiskelu

Työttömyystuella tuettu omaehtoinen opiskelu

Julkisesta työvoimapalvelusta annetusta laista ehdotetaan kumottavaksi työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta maksettavaa koulutustukea koskevat säännökset. Työnhakijan mahdollisuuksia parantaa opiskelemalla työllistymisvalmiuksiaan parannettaisiin säätämällä julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa työttömyysetuudella tuettavasta työnhakijan omaehtoisesta opiskelusta. Sekä työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen että työnhakijan omaehtoisen opiskelun ajalta maksettaisiin työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta.

Omaehtoinen opiskelu. Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Omaehtoinen opiskelu. Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Jos kyse on aiemmin harjoitetuista opinnoista, opintojen keskeytymisestä tulee pääsääntöisesti olla kulunut vähintään vuosi. Voit siis esimerkiksi saattaa loppuun kesken jääneet opinnot. Lyhytkestoisten opintojen aikana sinulla on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä, sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä tarjottaessa.

Vaihtoehtona työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Vaihtoehtona työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa. TE-toimisto kuitenkin arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle.

Kirjallinen kysymys omaehtoisten opintojen työttömyyskorvauksella pisterajoista

Vuodesta 2010 alkaen Suomessa on voinut suorittaa opintoja omaehtoisesti opiskellen työttömyysetuudella. Hakijan tulee olla vähintään 25-vuotias, työtön ja TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa sekä opiskelun tulee parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla.

Valtionvarainministeriön työllisyyspaketti iskisi opintoetuuksiin

Valtionvarainministeriö haluaa lisää työvoimapoliittista ohjausta työttömyysetuudella tapahtuvaan omaehtoiseen opiskeluun. Omaehtoinen opiskelu mahdollistaa työttömälle enintään 24 kuukauden mittaisten opintojen suorittamisen työvoimapoliittisin perustein. Lisäksi vuodesta 2017 lähtien opintoja on voinut tehdä omalla ilmoituksella ja harkinnalla enintään kuuden kuukauden mittaisen jakson. Valtionvarainministeriö esittää kiristyksiä omaehtoisen opiskelun lupien myöntämiseen, jotta tukipäätökset edistäisivät nykyistä paremmin lupien saajien työllistymistä.