Omaehtoinen opiskelu kulukorvaus 2018

Omaehtoinen opiskelu kulukorvaus 2018

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Koulutusta vailla olevilla alle 25-vuotiailla on ollut rajoituksia kulukorvauksen saamisessa. Nyt myös heillä on oikeus kulukorvaukseen työkokeilun ajalta samoin edellytyksin kuin muillakin työnhakijoilla, jos kokeilu on alkanut vuonna 2017.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa. Ennen koulutusta TE-toimisto kuitenkin arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Ota yhteyttä TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta.

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

TE-toimistolla on erilaisia palveluja, joihin voit osallistua parantaaksesi CV:täsi tai kehittääksesi muita taitoja tai valmiuksia. Voit myös suorittaa pienimuotoisia tai lyhyitä opintoja työttömyysturvalla. Laajempia kokonaisuuksia varten olisi periaatteessa siirryttävä opintotuelle. Toisaalta jos katsot, että tarvitset opintoja työllistyäksesi, kysy TE-toimistolta, voitko suorittaa ne ns. omaehtoisina opintoina. Tällöin voit saada työttömyysturvaa opintojen ajalle kahden vuoden ajaksi.

Työllistymistä edistävät palvelut ja hakukäytäntö

Työllistymistä edistävät palvelut ja hakukäytäntö

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työttömyysetuus maksetaan eräitä rajoituksia lukuun ottamatta korotettuna etuutena, jos palveluun osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Kulukorvausta maksetaan pääsääntöisesti osallistumispäiviltä. Omaehtoisen opiskelun ajalta ei makseta kulukorvausta.

Oikeus päivärahaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Oikeus päivärahaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Tämä päivän työmarkkinoilla edellytetään lähes aina jonkinlaista koulutusta – opiskelu on loistava tapa parantaa työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on edullinen tapa opiskella!

Omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella

Omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella

Kotoutuja voidaan myös ohjata hakeutumaan omaehtoiseen opiskeluun joko kunnan tai TE-toimiston toimesta. Omaehtoinen opiskelu voi tarjota monipuolisempia vaihtoehtoja ja se vastaa kotoutujien koulutustarpeisiin erilaisissa elämäntilanteissa.

Vaihtoehtona työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Vaihtoehtona työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Huhtikuun 2019 alusta lukien muun muassa ammattiliiton sekä sen perustaman säätiön tai yhdistyksen järjestämä työllistymistä tukeva toiminta voi kerryttää aktiivimallin mukaista aktiivisuutta. Muita hyväksyttäviä toiminnan järjestäjiä ovat esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, Työttömien Keskusjärjestö ja sen jäsenyhdistykset, ammattijärjestöt sekä julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Ansiopäivärahan enimmäisaika kuluu myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssi- tai omavastuuajasta huolimatta.

– Elvytyskieltopäätökset tehtävä ohjeita noudattaen myös korona-aikana, Sari Tanus patistaa hallitusta puuttumaan epäkohtiin

Östman muistuttaa, että vammaisten henkilöiden antama työpanos vastaa usein täysin tavallisessa työsuhteessa olevan henkilön työpanosta. Tästä huolimatta hänelle maksetaan vain Kelan myöntämää 9 euron kulukorvausta työpäivää kohden.