Omaehtoinen opiskelu kulukorvaus 2017

Omaehtoinen opiskelu kulukorvaus 2017

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Koulutusta vailla olevilla alle 25-vuotiailla on ollut rajoituksia kulukorvauksen saamisessa. Nyt myös heillä on oikeus kulukorvaukseen työkokeilun ajalta samoin edellytyksin kuin muillakin työnhakijoilla, jos kokeilu on alkanut vuonna 2017.

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

Vuodenvaihteessa tuli muutos – Nyt voit saada kulukorvausta kaikista näistä asioista

Vuodenvaihteessa tuli muutos – Nyt voit saada kulukorvausta kaikista näistä asioista

Työttömyyden aikana on mahdollista opiskella ja saada samalla ansiosidonnaista päivärahaa, kun sovit opinnoistasi TE-toimiston kanssa. Ilmoita kaikista opinnoistasi TE-toimistolle ennen opintojen aloittamista tai jatkamista.

Omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella

Omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella

Tukemisen edellytyksenä on, että omaehtoisesta opiskelusta on sovittu kotoutumissuunnitelmassa ennen sen aloittamista. Asiakkaan kanssa tehtyyn suunnitelmaan kirjataan, mistä opinnoista opintojen kokonaisuus koostuu ja missä opinnot on tarkoitus suorittaa. Myös opintojen arvioitu kesto kirjataan kotoutumissuunnitelmaan. Painavasta syystä omaehtoisen opiskelun tukemisesta voidaan päättää myös opintojen alkamisen jälkeen.

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvien kulukorvaus muuttuu

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvien kulukorvaus muuttuu

Jos valtiontuen hakija harjoittaa elinkeinotoimintaa ja tuki myönnetään tämän lain mukaan valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena, tukeen sovelletaan tässä laissa säädettyjen edellytysten lisäksi valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen I luvussa säädettyjä yleisiä edellytyksiä ja kyseessä olevalle tukimuodolle asetettuja erityisiä edellytyksiä.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Opintolaina: Opintolainan valtiontakauksen voi saada, jos saa Kelasta opintorahaa tai Työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea. Kela takaa opintolainasi, mutta sovit lainasta, korosta ja takaisinmaksuaikataulusta pankkisi kanssa.

Työttömyysturvaan useita muutoksia vuoden 2017 alusta

Työttömyysturvaan useita muutoksia vuoden 2017 alusta

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen 209/2016 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta täysin hallituksen esityksen mukaisena. Tästä johtuen lakiin tulee 1.1.2017 seuraavat muutokset, joista kerromme myös sen, miten muutokset käsityksemme mukaan vaikuttavat ansiopäivärahan saantiin.

Tietoa kuntoutusetuuksista, verotuksesta ja kulukorvauksista

Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Kuitenkin kulkeminen tai kuljetus toimivaltaisen viranomaisen tai esimiehen määräämästä lähtöpaikasta virka- tai työtehtävän suorituspaikkaan ja sieltä lähtöpaikkaan palaaminen luetaan työaikaan.

3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.