Omaehtoinen opiskelu karenssi

Omaehtoinen opiskelu karenssi

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa. Ennen koulutusta TE-toimisto kuitenkin arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Ota yhteyttä TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta.

Omaehtoinen opiskelu ja sen keskeyttäminen

Omaehtoinen opiskelu ja sen keskeyttäminen

Työttömät työnhakijat haastatellaan aina, jos työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti kolme kuukautta. Samalla sinulle laaditaan tai päivitetään työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava aktivointi- ja kotoutumissuunnitelma.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Avustusta maksetaan, jos saat päivärahaa juuri ennen työn tai koulutuksen alkua ja edestakainen työmatkasi on kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä. Lisäksi työn tulee kestää vähintään kaksi kuukautta. Jos työsuhteesi alkaa 12.6.-31.10.2020, voit kuitenkin saada liikkuvuusavustusta kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Työttömyyskassa tai Kela maksaa sinulle tuettavien opintojen ajalta työttömyysetuutta TE-toimistolta saatavan lausunnon perusteella. Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua, TE-toimisto arvioi koulutustarpeesi ja suunniteltujen opintojen työllistävyysvaikutuksen. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve, ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi ja olevan paras tapa edistää työllistymistäsi. Lisäksi opintoja koskevien kriteerien tulee täyttyä.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Tuotanoin… tuo päätös siitä työttömyysturvalla opiskelusta pitää olla ennen opintojen aloittamista (tai sitä pitää ainakin hakea ennen sitä) ja liiankin usein työppäreillä on ollut tapana vetkuttaa päätöstä opintojen alkamisen jälkeen, sitten tuleekin kielteinen päätös ja kun rahanpuutteen takia lopetat opiskelut, paukahtaa karenssi päälle…

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Ansiopäivärahan enimmäisaika kuluu myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssi- tai omavastuuajasta huolimatta.

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Työllistymistä edistävästä palvelusta voidaan sopia myös työnhakijan aloitteesta. Oma-aloitteisuus on erityisen tärkeää, jos kyse on omaehtoisesta opiskelusta. Jos sinulla on työttömäksi jäädessäsi jo olemassa opiskelupaikka tai jos haluat työttömänä ollessasi hakeutua itse opiskelemaan, kerro tästä TE-toimistolle, jotta se voi tutkia, voidaanko opintoja tukea työllistymistä edistävänä palveluna. Jos opintoja ei ole saatu sovittua työllistymistä edistäväksi palveluksi, päätoiminen opiskeleminen estää ansiopäivärahan maksamisen kokonaan.

Irtisanomistilanteisiin liittyvät työttömyysturvan karenssit lyhenevät

Kun aloitat työllistämistä edistävän palvelun, kirjoita hakemukseesi tieto palvelusta kunkin osallistumispäivän kohdalle. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon, jossa kerrotaan, mihin palveluun osallistut ja kuinka kauan palvelu kestää. Kassa maksaa sinulle ansiopäivärahaa ja mahdollisen korotusosan sekä kulukorvauksen TE-toimiston lausunnon perusteella.

Tatuointiliike muuttuu nopeasti kansainväliseksi graafisen suunnittelun toimistoksi – koronakriisi saa yritykset kehittämään toimintojaan

Työttömyystuen hakeminen koetaan usein vaikeaksi, virastojen ohjeet epäselviksi ja karenssipäätökset mielivaltaisiksi. Moni Ylen lukija kertoo jääneensä tukimottiin, jossa rahaa ei tule mistään, luottotiedot menevät ja pahimmassa tapauksessa kotikin lähtee alta.