Omaehtoinen opiskelu 2018

Omaehtoinen opiskelu 2018

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa. Ennen koulutusta TE-toimisto kuitenkin arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Ota yhteyttä TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Tämä päivän työmarkkinoilla edellytetään lähes aina jonkinlaista koulutusta – opiskelu on loistava tapa parantaa työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on edullinen tapa opiskella!

Vaihtoehtona työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Vaihtoehtona työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Kotoutuja voidaan myös ohjata hakeutumaan omaehtoiseen opiskeluun joko kunnan tai TE-toimiston toimesta. Omaehtoinen opiskelu voi tarjota monipuolisempia vaihtoehtoja ja se vastaa kotoutujien koulutustarpeisiin erilaisissa elämäntilanteissa.

Työttömät opiskelevat yhä useammin omaehtoisesti – Aktiivimallissa opinnot ovat vaihtoehto työnteolle, ja lisää helpotuksia on luvassa

Työttömät opiskelevat yhä useammin omaehtoisesti – Aktiivimallissa opinnot ovat vaihtoehto työnteolle, ja lisää helpotuksia on luvassa

Huhtikuun 2019 alusta lukien muun muassa ammattiliiton sekä sen perustaman säätiön tai yhdistyksen järjestämä työllistymistä tukeva toiminta voi kerryttää aktiivimallin mukaista aktiivisuutta. Muita hyväksyttäviä toiminnan järjestäjiä ovat esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, Työttömien Keskusjärjestö ja sen jäsenyhdistykset, ammattijärjestöt sekä julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset.

 Työttömille mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä

Työttömille mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä

Tasavallan presidentti vahvisti 19.12.2018 työttömyysturvalain muutoksen, joka parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen. Tavoitteena on tukea työllistymistä ja yritystoiminnan aloittamisen edellytyksiä.

Mikä kannustaa työtöntä uudistamaan osaamistaan?

Mikä kannustaa työtöntä uudistamaan osaamistaan?

Työttömällä työnhakijalla voi olla oikeus omaehtoisen opiskelun tukemiseksi maksettavaan työttömyysetuuteen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 6 luvussa ja työttömyysturvalaissa (1290/2002) säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Työllistymistä edistävät palvelut ja hakukäytäntö

Työllistymistä edistävät palvelut ja hakukäytäntö

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työttömyysetuus maksetaan eräitä rajoituksia lukuun ottamatta korotettuna etuutena, jos palveluun osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Kulukorvausta maksetaan pääsääntöisesti osallistumispäiviltä. Omaehtoisen opiskelun ajalta ei makseta kulukorvausta.

Opiskelun ja ansiopäivärahan yhteensovittaminen helpottuu – opinnot kerryttävät aktiivisuutta

Millaista tukea aikuisopiskelija voi saada? Mikä tuki soveltuu juuri sinulle? Keräsimme infopaketin siitä, millaisia tukimahdollisuuksia on tarjolla. Oman toimeentulon voi rahoittaa opintojen aikana monella eri tavalla. Tuen saamiseen vaikuttaa mm. se, oletko työtön vai työsuhteessa ja aiotko opiskella päätoimisesti. Tutustu vaihtoehtoihin alla.

Aktiivisuusedellytys työttömyyspäivärahan saajille (päivitetty 14.3.2019, osa muutoksista tulee voimaan 1.4.2019 alkaen)

Jos on tehnyt palkkatyötä, saanut tuloa yritystoiminnasta tai osallistunut työllistymistä edistävään palveluun ei työttömyysetuuden tasoa kuitenkaan leikata. Aktiiviseksi työksi katsotaan sellainen työ, jossa ollaan vähintään 18 tuntia 65 maksupäivän aikana. Tunnit voi tehdä tiivisti parin päivän aikana tai muutama tunti kerrallaan. Tulevaisuudessa myös työ yrittäjänä hyväksytään entistä paremmin, jos ansaitsee 65 maksupäivän aikana vähintään 241,04 euroa.