Omaehtoinen opiskelu 2017

Omaehtoinen opiskelu 2017

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Koulutusta vailla olevilla alle 25-vuotiailla on ollut rajoituksia kulukorvauksen saamisessa. Nyt myös heillä on oikeus kulukorvaukseen työkokeilun ajalta samoin edellytyksin kuin muillakin työnhakijoilla, jos kokeilu on alkanut vuonna 2017.

Työttömän kannattaa kouluttautua – omaehtoisen koulutuksen tarveharkinnasta luovuttava

Työttömän kannattaa kouluttautua – omaehtoisen koulutuksen tarveharkinnasta luovuttava

Kotoutuja voidaan myös ohjata hakeutumaan omaehtoiseen opiskeluun joko kunnan tai TE-toimiston toimesta. Omaehtoinen opiskelu voi tarjota monipuolisempia vaihtoehtoja ja se vastaa kotoutujien koulutustarpeisiin erilaisissa elämäntilanteissa.

Vaihtoehtona työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Vaihtoehtona työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa. TE-toimisto kuitenkin arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle.

 TEM-analyysi: Omaehtoinen opiskelu tärkeä väylä keskeytyneen ja kokonaan uuden tutkinnon suorittamiseen

TEM-analyysi: Omaehtoinen opiskelu tärkeä väylä keskeytyneen ja kokonaan uuden tutkinnon suorittamiseen

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on työvoimapoliittisesti merkittävää kesken jääneiden ja kokonaan uusien tutkintojen suorittamiseen. Se on nykyään suosittu väylä työelämään maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille.

Lausunto 19.12.2017: Työttömän mahdollisuus opiskella lyhytkestoisia opintoja menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen

Lausunto 19.12.2017: Työttömän mahdollisuus opiskella lyhytkestoisia opintoja menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen

Lisäksi tammikuusta 2018 alkaen ammatilliseen koulutukseen (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) on ollut mahdollista hakea jatkuvalla haulla, mikä mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden!

Työttömän omaehtoisen opiskelun tuen poisto on täysin dorkaa

Työttömän omaehtoisen opiskelun tuen poisto on täysin dorkaa

Muusta työvoimakoulutuksesta säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa. Tätä lukua sovelletaan ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun työvoimakoulutukseen noudattaen, mitä mainitussa laissa säädetään. Mitä tässä laissa muualla säädetään työvoimakoulutuksesta, sovelletaan myös ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun työvoimakoulutukseen.

Poikkeusolojen vaikutukset omaehtoiseen opiskeluun

Poikkeusolojen vaikutukset omaehtoiseen opiskeluun

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa (mm. yritystoimintaa suunnittelevalle tarkoitettu koulutus). Työvoimakoulutuksen ajalta maksetaan päivärahaa (pääosin korotettuna) sekä verotonta kulukorvausta.

Valtionvarainministeriön työllisyyspaketti iskisi opintoetuuksiin

Valtionvarainministeriö haluaa lisää työvoimapoliittista ohjausta työttömyysetuudella tapahtuvaan omaehtoiseen opiskeluun. Omaehtoinen opiskelu mahdollistaa työttömälle enintään 24 kuukauden mittaisten opintojen suorittamisen työvoimapoliittisin perustein. Lisäksi vuodesta 2017 lähtien opintoja on voinut tehdä omalla ilmoituksella ja harkinnalla enintään kuuden kuukauden mittaisen jakson. Valtionvarainministeriö esittää kiristyksiä omaehtoisen opiskelun lupien myöntämiseen, jotta tukipäätökset edistäisivät nykyistä paremmin lupien saajien työllistymistä.

Työtön voi opiskella menettämättä työttömyyskorvausta

Työttömien opiskelu on lisännyt suosiotaan viime vuosina. Viime vuonna peräti 36 000 työtöntä opiskeli työttömyystuella, kun työttömiä oli kaiken kaikkiaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2017 kesäkuussa 250 000.