Oma vesijalanjälki

Oma vesijalanjälki

Kuinka paljon tuotat levää rannoille? Testaa oma jalanjälkesi HS:n Itämeri-koneella

Kerro seuraavaksi vapaa-ajan vietostasi. Harrastuksista on nostettu esiin sellaiset, joilla on korostunut vaikutus Itämeren ravinnepäästöihin. Muiden harrastusten vaikutuksen lasketaan olevan merkityksetön, vaikka harrastuksilla saattaisi olla suuri vaikutus esimerkiksi ilmastoon.

Miten paljon kuormitat Itämerta? Laske oma jalanjälkesi helposti

Miten paljon kuormitat Itämerta? Laske oma jalanjälkesi helposti

Piilovedellä tarkoitetaan kaikkea sitä vettä, joka kuluu tuotteen koko elinkaaren aikana: raaka-ainetuotannosta siihen asti, kun tuote käsitellään jätteenä. Piiloveden määrän voi laskea mille hyvänsä tuotteelle. Maitolitran tuottamiseen kuluu noin tuhat litraa vettä, auton valmistamiseen suunnilleen 400 000 litraa.

Avloppsrening för bostäder och fritidshus

Avloppsrening för bostäder och fritidshus

Yhtiössä on tehty ensimmäisiä laskelmia omien avaintuotteiden vesijalanjäljistä. Tämän ohella tutkitaan, voiko prosesseissa edelleen lisätä veden kierrätystä. Tieto kulutuksen määrästä ohjaa kehittämään erilaisia menetelmiä. Kemira onkin onnistunut vähentämään omaa jätevesikuormitustaan samalla, kun vedenpuhdistus yhtiön tuotteilla on lisääntynyt.

Vesijalanjälki-tehtävät + diagrammin laadinta

Vesijalanjälki-tehtävät + diagrammin laadinta

Ilman vettä ei olisi elämää. Makea vesi on yksi tärkeimmistä luonnonvaroistamme, ja sitä tulisikin käyttää sen mukaisesti. Kestävää kulutusta voidaan havainnollistaa vedenkulutuksen mittarilla, eli vesijalanjäljellä. Se tarkoittaa käyttämiemme tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren kokonaisvedenkulutusta.

Mistä materiaalista kotitalosi on valmistettu?

Mistä materiaalista kotitalosi on valmistettu?

Vesijalanjälki kuvaa tuotteiden valmistukseen kuluneen veden määrää koko tuotantoketjun osalta ja antaa näin havainnollisen kuvan tuotteen kokonaisvedenkulutuksesta. Tiedätkö sinä vesijalanjälkesi koon?

Kulutusvalinnat vaikuttavat vesijalanjälkeesi

Kulutusvalinnat vaikuttavat vesijalanjälkeesi

·         Maailman taloudellisesti hyödynnettävät vesivarat kokonaisuutena ovat käymässä vähiin, ja paheneva vesipula on vaikeasti hallittava ilmiö, jonka seurauksena miljoonat ihmiset joutuvat pakenemaan kotiseuduiltaan.

Vesijalanjälki osoittaa myös piiloveden määrän

Vesijalanjälki osoittaa myös piiloveden määrän

Suomi on järvien ja jokien maa. Lähes 10 prosenttia maamme pinta-alasta on veden peitossa ja meri reunustaa rajojamme etelässä ja lännessä. Pohjavettäkin on Suomessa lähes kaikkialla ja sitä syntyy jatkuvasti lisää sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Viileän ilmaston vuoksi veden haihtuminen on vähäistä, joten meillä on jatkuvasti riittävästi käyttövettä. Vesi on maassamme niin itsestään selvä asia, että sen käyttöön liittyy usein myös välinpitämättömyyttä.

kuvia-suomesta-kuvia-roine-piirainen-9.jpg

Vaikka tuhansien järvien maassa ei ole pulaa vedestä, suomalaiset vaikuttavat kulutuspäätöksillään koko maailman vesivarojen käyttöön. Vesivastuullisimman tuotteen valitseminen ei ole kuitenkaan helppoa.

Maatalous on kuluttajan ja viljelijän kumppanuutta

EkoTeko-hanke järjesti Laitilan Untamalassa alkuvuodesta 2020 tilaisuuden, johon osallistui yhdistysväkeä eri kunnista. Tilaisuuden aluksi pyysin osallistujia laittamaan paperille omia ajatuksia siitä, mitä on kestävä kehitys.