Numeroiden taivutus lyhenteet

Numeroiden taivutus lyhenteet

Luvut ja numerot: peruslukujen taivuttaminen

Luvut 11–19 ovat poikkeus. Sana -toista viittaa siihen, että ollaan toisella kymmenluvulla: kaksitoista, kahdeksantoista jne. Aiemmin lukusanoja on muodostettu tällä tavalla yleisemminkin (alkava kymmenluku ilmaistaan siis järjestysluvulla, esim. -kolmatta, -viidettä, -yhdeksättä):

Luvut ja numerot: järjestyslukujen taivuttaminen

Luvut ja numerot: järjestyslukujen taivuttaminen

Kun järjestysluku taipuu samassa sijamuodossa kuin sitä seuraava sana, ei taivutuspäätettä ole tarpeen merkitä. Kun järjestysluvun lukutapa ei käy selville seuraavasta sanasta, lisätään tarvittava taivutuspääte lukuun kaksoispisteen avulla.

Perusluvut ja sijapäätteiden merkitseminen - Kielikello

Perusluvut ja sijapäätteiden merkitseminen – Kielikello

Jos tekstissä mainittu numeroin ilmaistu luku on tarkoitettu luettavaksi taivutusmuotoisena, numeroilmauksen lukutapa täytyy kertoa lukijalle merkitsemällä numeron perään kaksoispiste ja kyseinen sijapääte. Jos siis halutaan, että lukija ymmärtää numerolla ilmaistun tekstin halutulla tavalla, on syytä käyttää tietynlaista merkintätapaa, esimerkiksi jos numeroilmauksella esitetään lause Viime viikolla lueskelin kahtatoista eri lehteä, numeron ja lyhennemerkinnän avulla voidaan lukija ohjata lukijaa oikeaan tulkintaan:

Miten lyhennetään mm. luvut kahtakymmentä ja neljääkymmentä? Minulle on opetettu, että lyhenne otetaan ensimmäisestä osasta (20:ta, 40:ää), mutta onko enää niin?

Miten lyhennetään mm. luvut kahtakymmentä ja neljääkymmentä? Minulle on opetettu, että lyhenne otetaan ensimmäisestä osasta (20:ta, 40:ää), mutta onko enää niin?

Kellonajoista on muistettava myös, että jos kerrotaan aika minuutin tarkkuudella, ei tarvita aikaan-sanaa. Voi myös miettiä, miten tarkasti aika ylipäänsä on tarpeellista kertoa. Vain erityistapauksessa lukijaa kiinnostaa, millä minuutilla tapaus sattui (tai milloin hätäkeskus sai ilmoituksen).

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Määrää ilmaisevista lyhenteistä ja merkeistä (kuten kg ja %) jää pois partitiivin pääte, ellei lauserakenne vaadi, että niihin liittyvä lukusanakin taipuu partitiivissa. Huomaa, että määrän voi ilmaista myös kirjaimin, jolloin lauserakenteen mahdollisesti vaatima partitiivin pääte on lisättävä numeroilmaukseen.

Selkeä ja ymmärrettävä teksti (linkkejä, vinkkejä)

Selkeä ja ymmärrettävä teksti (linkkejä, vinkkejä)

Kukaan ei ihmettele, miksi jääkiekossa on säännöt. Tai miksi Suomen laki on kirjoitettu. Tai miksi liikennemerkit pitää tuntea. Kaikilla noilla varmistetaan, että periaatteessa kaikki tietävät kuinka toimia – kaikki pystyvät sääntöjen perusteella osallistumaan…

2020 syksy: suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

2020 syksy: suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Hio kirjoittamisen taitojasi Abitreenien harjoitusten avulla. Tehtävien avulla pääset kertaamaan oikeinkirjoitussääntöjä, referointia ja lähteiden merkitsemistä. Osa harjoituksista auttaa myös rikastamaan kirjoittamistasi ja mielipiteen ilmaisuasi.

§ 774 Kahdet lautaset, satoine pilvenpiirtäjineen

Puhelinnumerot ryhmitellään kolmen tai neljän numeron ryhmiin. Suuntanumero tai operaattorin tunnus on oma ryhmänsä, eikä sitä merkitä sulkeisiin (niin kuin aikaisemmin tehtiin). Kansainvälisen numeron alussa +. Kun numeroon lisätään maatunnus, jätetään ensimmäinen perusnumero pois. Näin suomalainen numero 050 555 1111 muuttuu muotoon +358 50 555 1111.

Radiologisen tutkimusluokituksen käytön yleisohjeet

Luokitusta on kehitetty vastaamaan nykypäivän tarpeita lisäämällä siihen uusia tutkimuksia ja toimenpiteitä sekä uudistamalla tutkimusryhmien rakenteita. Luokitus sisältää sekä radiologiset kuvantamistutkimukset että radiologiset toimenpiteet. Radiologinen tutkimusluokitus mahdollistaa tutkimusten luokittelun, joka palvelee pyyntö- ja tutkimuskäytäntöä, laadunvalvontaa, tiedonsiirtoa, tilastointia ja hakujärjestelmiä, kustannusseurantaa ja hinnoittelua sekä laskutusta.