Muslimien määrä maailmassa

Muslimien määrä maailmassa

Maailman väestö uskonnollistuu – Islam valtaa alaa

Muslimit ovat nopeimmin kasvava uskonnollinen ryhmä, pääosin koska heillä on korkea syntyvyysaste ja nuorin väestörakenne. Arvion mukaan islaminusko nousee maailman suurimmaksi uskonnoksi vuonna 2070.

Islam kuroo kiinni kristinuskon etumatkaa – Uskonnottomien osuus maailman väestöstä laskee

Islam kuroo kiinni kristinuskon etumatkaa – Uskonnottomien osuus maailman väestöstä laskee

Tutkija Kimmo Ketolan mukaan uskonnollisten kääntymysten sijaan suurin syy kehitykseen on se, että väestö kasvaa nopeimmin kehittyvissä maissa, joissa myös uskonnollisuus on yleisempää.

Helluntailaiskarismaattisuus haastaa maallistumisen

Helluntailaiskarismaattisuus haastaa maallistumisen

Uskontoa tunnustavien osuus maailman väestöstä jatkaa kasvamistaan. Nopeimmin lisääntyy islaminuskoisten määrä, mutta kristinusko säilyttänee maailman suurimman uskonnon aseman vielä lähivuosikymmenten aikana.

Islam valtaa alaa maailman uskontojen kentällä

Islam valtaa alaa maailman uskontojen kentällä

Pew Research Centerin toteuttaman laajan, uskontojen tilaa vuonna 2050 arvioivan tutkimuksen mukaan maailman väestö tulee olemaan aiempaa uskonnollisempaa. Arvion mukaan islam nousee maailman suurimmaksi uskonnoksi vuonna 2070.

Muuttavat uskonnot muuttuvassa maailmassa

Muuttavat uskonnot muuttuvassa maailmassa

Maahanmuuttoon liittyvissä keskusteluissa nostetaan usein esiin muslimien kasvava määrä Euroopassa. Poliittisessa retoriikassa islam näyttäytyy monille uhkakuvana, johon liitetään muslimien maahanmuutto eri Euroopan maihin. Populaarissa puheessa sanalla maahanmuuttaja tarkoitetaan enenevässä määrin muslimia. Mutta mitä aihetta käsittelevä tutkimus kertoo uskonnon ja maahanmuuttajuuden välisistä yhteyksistä?Tuomas Martikainen, johtaja, Siirtolaisuusinstituutti

Uskonnottomien osuus maailman väestöstä laskee

Uskonnottomien osuus maailman väestöstä laskee

Tutkija Kimmo Ketolan mukaan uskonnollisten kääntymysten sijaan suurin syy kehitykseen on se, että väestö kasvaa nopeimmin kehittyvissä maissa, joissa myös uskonnollisuus on yleisempää. Selkeää maallistumista ja uskonnottomien osuuden lisääntymistä tapahtuu vain läntisessä Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, Ketola Kirkon tutkimuskeskuksesta sanoo.

Tutkimus: Islamista tulossa maailman suurin uskonto vuoteen 2075 mennessä

Tutkimus: Islamista tulossa maailman suurin uskonto vuoteen 2075 mennessä

Islamilaisen tieteen kehitys sai alkunsa umaijadikaudella arabian kieleen tehdystä käännösprojektista. Sen myötä kehittyivät tieteellisten kirjoitusten kommentaarit, jotka edesauttoivat uusien ajatusten juurtumista umaijadien alueella. Islamin tulkinta suhteessa tietoon synnytti tieteen ja kulttuurin kultakauden, joka alkoi abbasidikaudella vuodesta 750 lähtien. Koulutuksessa uskonnollinen ja tieteellinen ajattelu täydensivät toisiaan. Islamilainen kulttuuri edisti varhaisina vuosisatoinaan nykyisten luonnontieteiden, kuten tähtitieteen ja lääketieteen, kehitystä. 

Kristittyjä ja muslimeja yli puolet maailman väestöstä

Euroopassa oli yli tuhannen vuoden ajan enemmän kristittyjä kuin missään muussa maanosassa. Nyt on tapahtunut merkittävä muutos. Ensimmäistä kertaa on maanosittain laskettuna eniten kristittyjä Afrikassa, kaikkiaan 599 miljoonaa. Luvussa on kasvua 17 miljoonaa vuodessa.

Uskonnottomien määrä pienenee – uskonnon merkitys kasvaa

Muslimien suhteellisen osuuden ennustetaan kasvavan, mutta jäävän vuonna 2050 vielä kristittyjen suhteellisen osuuden alapuolelle. Muslimien määrän kasvu selittyy suurelta osin ikäjakaumalla. Maailman uskonnoissa nuorten osuus ja perheiden koko ovat suurimpia juuri islamissa.