Mitä työehtosopimusta noudatetaan

Mitä työehtosopimusta noudatetaan

Mitä työehtosopimusta työnantajan on noudatettava?

Työehtosopimus on sopimus, jolla yksi tai useampi työnantaja tai rekisteröity työnantajain yhdistys sopii yhden tai useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsuhteessa tulee noudattaa. Työehtosopimukset ovat tavallisesti valtakunnallisia, toimialakohtaisia työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välisiä sopimuksia työoloista. Työehtosopimus ei tarkoita samaa kuin työsopimus, jossa yksittäinen työnantaja ja työntekijä sopivat työntekijän työsuhteen ehdoista. 

Työehtosopimus takaa työntekijälle lainsäädäntöä paremmat edut

Työehtosopimus takaa työntekijälle lainsäädäntöä paremmat edut

Suomessa on noin 160 yleissitovaa työehtosopimusta. Määrä vaihtelee hieman. Kun työnantaja haluaa tietää, mitä yleissitovaa työehtosopimusta hänen tulee noudattaa, vastaus riippuu yleensä toimialasta, jolla työnantajayritys toimii. Työnantajayrityksen toimialaa verrataan yleissitovan työehtosopimuksen soveltamisalamääräykseen. Työsuojeluviranomaiset ja työmarkkinajärjestöt voivat auttaa selvittämään oikean työehtosopimuksen.

TEKin jäsenenä saat monipuolista lakipalvelua

TEKin jäsenenä saat monipuolista lakipalvelua

Jos työntekijätilanteesi tai noudattamasi työehtosopimus vaihtuu, voit aina ilmoittaa uuden työehtosopimuksen sähköpostitse asiakaspalvelullemme, niin päivitämme tiedon yrityksesi Luotettava Kumppani -raportille.

Kuka on henkilökohtaisen avustajan työnantaja

Kuka on henkilökohtaisen avustajan työnantaja

Joskus joudutaan tapauskohtaisesti harkitsemaan, minkä toimialan työehtosopimus olisi lähinnä asianomaisen yrityksen kohdalle soveltuva. Voi tulla eteen tilanteita, ettei mikään työehtosopimus näyttäisi soveltuvan, tai toisaalta yhtä useampi työehtosopimus voisi tulla kyseeseen yrityksen laajan toimialan johdosta. Yritys on kuitenkin velvollinen noudattamaan pääsääntöisesti vain yhtä työehtosopimusta henkilöstöryhmää kohti, yleensä valinnan soveltuvasta sopimuksesta on tehnyt työnantaja.

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Yksityisellä sektorilla työnantajia edustaa usein jokin Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenliitoista ja työntekijöitä taas jokin SAK:n, STTK:n tai Akavan liitoista. Julkisella sektorilla sopijaosapuolia ovat työntekijöiden ammattiliitot ja Kuntatyönantajat (KT), Valtion työmarkkinalaitos tai myös Kirkon työmarkkinalaitos.

Työehtosopimuksissa sovitaan tärkeistä työn ehdoista

Työehtosopimuksissa sovitaan tärkeistä työn ehdoista

Työehtosopimuksissa on määräyksiä, joihin lainsäädäntö ota ollenkaan kantaa. Tällaisia ovat esimerkiksi matkakorvaukset, lomaraha ja pekkasvapaat tai sairausajan ja äitiysvapaan palkka. Työehtosopimusten kirjaukset vaihtelevat alakohtaisesti, tarkista oman alasi työehtosopimus.

Yksityissektorilla työskentelevän superilaisen työsuhteen ehdot määräytyvät yksityissektorin työehtosopimusten mukaan.

Yksityissektorilla työskentelevän superilaisen työsuhteen ehdot määräytyvät yksityissektorin työehtosopimusten mukaan.

Työsuhteen ehdot, kuten palkkaus ja työajat, poikkeavat riippuen siitä, mitä työehtosopimusta työntekijän työsuhteessa noudatetaan. Noudatettava työehtosopimus tulee olla nähtävillä työpaikalla ja mainittuna omassa työsopimuksessa.

Pöytäkirja koskien tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen muuttamista eräiltä osin

Teollisuuslinjaperiaate antaa työnantajalle mahdollisuuden vaikuttaa sovellettavan työehtosopimuksen valintaan, ja tietyissä tilanteissa työnantaja voi jopa käytännössä valita sovellettavan työehtosopimuksen. Kyse ei kuitenkaan ole vapaasta valinnasta eikä työantaja voi tuosta noin vain päättää noudattavansa mitä hyvänsä mukavalta vaikuttavaa työehtosopimusta. Jatkossakaan ei siis tarvitse pelätä, että konttorityön työehdot määräytyisivät tulevaisuudessa vaikkapa tilapäisten teatterimuusikoiden työehtosopimuksen perusteella.

Mitä työehtosopimusta (TES) Seuressa noudatetaan?

Työsopimuslain mukaan työnantajan on noudatettava vähintään työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopimus) määräyksiä. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa päätöksellään, onko valtakunnallinen työehtosopimus yleissitova.