Mitä taloyhtiön hallitus saa päättää

Mitä taloyhtiön hallitus saa päättää

Hallitus, isännöitsijä vai yhtiökokous – kuka tekee päätöksen?

Taloyhtiössä tehdään vuoden aikana monenlaisia päätöksiä: määrätään vastikkeen suuruudesta, päätetään tilinpäätöksestä ja talousarviosta sekä tilataan remontteja. Toisinaan on tehtävä myös suurempia päätöksiä, esimerkiksi isännöinnin kilpailuttamisesta tai korjaushankkeiden aloittamisesta.

Mitä taloyhtiön hallitus tekee ja millainen on hyvä hallituksen jäsen?

Mitä taloyhtiön hallitus tekee ja millainen on hyvä hallituksen jäsen?

Hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa valvoo, että yhtiökokoukset pidetään ja kokouksissa päätetyt asiat hoidetaan. Lisäksi hallitus huolehtii, että kaikki taloyhtiön lakisääteiset asiat, kuten tilinpäätös ja muut kirjanpidolliset asiat tulevat tehdyiksi. Hallituksen vastuulla on myös isännöitsijän valinta. Taloyhtiöt hankkivat isännöitsijä- ja huoltoyhtiöiden palveluja, jotta taloyhtiön hallinnolliset ja kiinteistön huoltoon liittyvät tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi.

Mitä tehdä, kun osakkaat vastustavat taloyhtiössä akuuttia remonttia?

Mitä tehdä, kun osakkaat vastustavat taloyhtiössä akuuttia remonttia?

Rivitalo-osakas halusi ja sai yhtiöltä luvan näyttävälle rakenteelle omalle pihalleen. Kuitenkin meiltä ympärillä olevilta asukkailta vaadittiin kirjallinen suostumus. En olisi halunnut suostua, koska näen hökötyksen omaan ikkunaani enkä pidä siitä. Minulle kuitenkin sanottiin, että minun on allekirjoitettava, koska lupa on myönnetty. En käsitä mitä allekirjoituksellani edes oli virkaa, enkä varsinkaan, missä kohden tässä demokratia täyttyy!

Taloyhtiön yhtiökokouksen asioita ovat muun muassa:

Taloyhtiön yhtiökokouksen asioita ovat muun muassa:

Hallitus saa riveihinsä uusia jäseniä helpommin, jos se tekee taloyhtiön hallinnon tutuksi asukkaille, sanoo Anssi Pakkanen, isännöinnin ammattilainen sekä Kiinteistöalan hallitusammattilaiset ry:n (AKHA) hallituksen jäsen.

Kuukauden lakikysymys: Voiko taloyhtiön hallitus päättää, että pihalta varataan lumen kasaamiseen autopaikkoja?

Kuukauden lakikysymys: Voiko taloyhtiön hallitus päättää, että pihalta varataan lumen kasaamiseen autopaikkoja?

Tänä talvena lumivuoret ovat vallanneet piha- ja katualueita etelää myöten. Keskusta-alueiden ahtaat pihamaat ovat ongelmallisia runsaslumisen talven yllättäessä ja uusissa taloyhtiöissä lumikasojen paikkaa ei välttämättä ole huomioitu lainkaan pihasuunnitelmissa. Ongelmia saattaa aiheuttaa myös monimutkainen piharakenne sekä runsaat istutukset ja kivetykset, joita ei saa rikkoa auraustyössä. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja lumentuloon saa varautua jatkossakin.

Taloyhtiön hallitus valvoo, isännöinti hoitaa

Taloyhtiön hallitus valvoo, isännöinti hoitaa

Taloyhtiöt perivät osakkailta kahdenlaisia vastikkeita: hoito- ja rahoitusvastikkeita. Näiden lisäksi voidaan määrättyä tarkoitusta varten periä erillistä ennakkorahastoitavaa korjausvastiketta, jos taloon on tulossa iso remontti.

Yhtiössä tehdään lainvastaisia remonttipäätöksiä, mitä voin tehdä?

Yhtiössä tehdään lainvastaisia remonttipäätöksiä, mitä voin tehdä?

Lain mukaan yhtiökokous päättää kunnossapidosta tai uudistuksesta, joka on laajakantoinen tai joka vaikuttaa olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin. Isännöitsijä ohjeistaa hallitusta siitä, milloin on kyse asiasta, joka kuuluu viedä yhtiökokoukseen päätettäväksi.

Taloyhtiön hallituksen päätöksen kumoaminen

Jokaisessa taloyhtiössä on yhtiöjärjestys, josta selviää mm. huoneistojen käyttötarkoitukset, miten yhtiövastiketta peritään, montako jäsentä hallituksen kuuluu ja osakkeiden tuottama äänimäärä.

Kokousasiakirjat osakkeenomistajien nähtäville

Lain mukaan asunto-osakeyhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Hallituksen jäsen voi kutsua yhtiökokouksen koolle, jos on syytä olettaa, että hän on hallituksen ainoa jäljellä oleva jäsen.