Mitä on työturvallisuus

Mitä on työturvallisuus

Turvallinen ja terveellinen työ varmistetaan työsuojelulla

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Mitä työturvallisuus on ja mitä sillä tavoitellaan?

Työturvallisuuden edistäminen lähtee hyvästä suunnittelusta, jossa ihmisen toiminta suhteessa työympäristöön on otettu huomioon joustavasti. Työturvallisuutta edistetään kehittämällä työympäristöä ja ymmärtämällä sekä ohjailemalla ihmisen käyttäytymistä.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Työnantajan velvollisuutena on järjestää sekä työ että fyysinen ja psyykkinen työympäristö työntekijälle turvalliseksi ja terveelliseksi. Toiminnan perustana on riskinarviointi. Se tekee näkyväksi työturvallisuuden kehittämiskohteet ja tärkeysjärjestyksen.

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelu parantaa työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja työkykyä. Tavoitteena on ehkäistä työtapaturmia, terveyshaittoja, sairauksia ja vammoja. Työterveyslaki määrittelee työnantajan, muiden työturvallisuuteen vaikuttavien henkilöiden ja työntekijöiden velvollisuudet.

Kaikki artikkelit aiheesta Mitä työhyvinvointi on?

Kaikki artikkelit aiheesta Mitä työhyvinvointi on?

Yksi työturvallisuuteen liittyvistä asioista on ergonomia. Se on esimerkiksi sitä, minkälaisessa asennossa istuu tai nostaa tavaroita tai vaikkapa sitä, että työpiste suunnitellaan työskentelylle sopivaksi.

Työhyvinvointi, työterveys ja työturvallisuus

Työhyvinvointi, työterveys ja työturvallisuus

Yrityksen työterveyshuolto osallistuu vaarojen tunnistamiseen sekä riskien, kuormitusten ja altistusten kartoittamiseen ja arviointiin. Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan toimintasuunnitelma työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämiseksi, terveystarkastusten tekemiseksi ja ensiapuvalmiuden ylläpitämiseksi. Työterveyshuolto antaa tietoja ja neuvontaa terveyden ja työkyvyn edistämisestä ja ylläpitämisestä.

Työturvallisuus (työterveyshuolto ja työsuojelu)

Työturvallisuus (työterveyshuolto ja työsuojelu)

Toimintaa ohjaa työturvallisuuslainsäädäntö. Työturvallisuus rakentuu tavoitteellisen toimintaohjelman avulla, johon sisältyvät konkreettiset toimenpiteet työnteon terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi.

Työsuojelu työpaikalla palvelualueen etusivun ingressi

Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla. Työnantaja vastaa vaarojen arvioinnista ja työn jatkuvasta tarkkailusta sekä tarvittavista kehittämistoimista. Työsuojelutoiminnan perustana on työpaikan työsuojeluorganisaatio ja turvallisuuskulttuuri, joka ilmentää johdon näkemyksiä turvallisuustyön merkityksestä. Sen toteutuminen käytännön työssä edellyttää koko henkilöstön sitoutumista.

Työturvallisuus on hyvän työpaikan valtti

Työturvallisuus on aihe, joka koskettaa meistä jokaista. Usein työturvallisuudesta tulevat ensimmäisenä mieleen erilaiset suojavarusteet, kuten suojalasit, suojavaatteet, hengityssuojaimet ja hanskat, vaikka ennen kaikkea kyse on pienistä teoista jokapäiväisessä arjessamme. Jokaisella meillä on oikeus palata töistä kotiin yhtä hyvässä kunnossa kuin on sinne lähtiessään ollut.