Mitä mukaan työsopimuksen tekoon

Mitä mukaan työsopimuksen tekoon

Työnantajan rekrytointimahdollisuudet poikkeusoloissa

Työehtojen sisältöön vaikuttavat työlainsäädäntö (tärkeimpinä työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki), mahdollinen työehtosopimus/virkaehtosopimus (TES/VES) sekä työnantajan ja työntekijän välinen työsopimus.

Mitä kannattaa selvittää ennen työsopimuksen allekirjoittamista?

Mitä kannattaa selvittää ennen työsopimuksen allekirjoittamista?

Tämä kohta määrittelee, millainen roolisi työpaikalla tulee olemaan ja mitä työnantaja edellyttää sinulta. Katso, että kuvaus vastaa sovittua työnkuvaa, eikä siihen ole lisätty mitään ylimääräisiä tehtäviä, joista ette ole puhuneet tai joita et halua tehdä. Tittelin tulisi kuvata sitä, mitä tulet oikeastikin tekemään.

Rekry päällä? 9 vinkkiä työsopimuksen tekoon

Rekry päällä? 9 vinkkiä työsopimuksen tekoon

Jos työnantaja kuuluu työnantajajärjestöön, on sen noudatettava työehtosopimuksia, joiden sopijaosapuolena työnantajajärjestö on. Muussa tapauksessa työnantajan pitää noudattaa yleissitovia työehtosopimuksia, jos alalla on sellaisia.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työntekopaikalla tarkoitetaan paikkaa tai aluetta, jossa työntekijä on velvollinen suorittamaan työtään. Mitä väljemmin työntekopaikasta on työsopimuksessa sovittu, sitä helpommin työnantaja voi sitä yksipuolisesti muuttaa.

Blogi: Työn hinnalla voidaan kilpailla vain rajallisesti

Blogi: Työn hinnalla voidaan kilpailla vain rajallisesti

Tässä listassa on nostettu esiin asioita, jotka on erityisesti syytä ottaa huomioon. On huomattava, että kaikki muut ylimmät johtajat kuin toimitusjohtajat ovat myös työsuhteessa yhtiöön. Eroina muihin työntekijöihin on se, että yleensä työaikalakia tai työehtosopimuksia ei heihin sovelleta. Myös väliportaan esimiehet ovat tietyiltä osin eri asemassa, mutta kuitenkin tyypillisemmin työaikalain piirissä.

Näin teet työsopimuksen oikein – 5 vinkkiä

Näin teet työsopimuksen oikein – 5 vinkkiä

– Työsopimuksen tekeminen kirjallisesti on sekä työnantajan että työntekijän edun mukaista. Tällöin voidaan myöhemmin luotettavasti tarkistaa mitä on sovittu, Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen sanoo.

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus

Työsopimus on työelämän perussopimus. Sen tekemisestä on säädetty työsopimuslailla, joka on työelämän peruslaki. Työsopimuslakia sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tehtävään työhön.

Mitä pitää huomioida työsopimusta tehdessä?

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voidaan päättää irtisanomalla joko työntekijän tai työnantajan aloitteesta. Työntekijä saa irtisanoutua ilman erityistä perustelua, mutta hänen on noudatettava irtisanomisaikaa. Työnantajalla puolestaan tulee olla irtisanomiseen asiallinen ja painava syy, sekä myös noudattaa irtisanomisaikaa.

Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Työnantajan direktio-oikeuden puitteissa annettujen määräysten tulee olla asiallisia, johdonmukaisia, objektiivisesti arvioiden kohtuullisia, ja niiden tulee kohdella työntekijöitä tasapuolisesti. Työnantajan täytyy huomioida kunkin työntekijän fyysiset ja ammatilliset edellytykset suoriutua annettavasta työtehtävästä käyttäessään työnjohto-oikeuttaan. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä työstä, jota hän pitää vaarallisena omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle.