Mikä on hallituksen esitys

Mikä on hallituksen esitys

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.

 Hallituksen esitys kustannustuesta eduskuntaan: toimialan ja yrityksen liikevaihdon lasku edellytyksenä tukeen

Hallituksen esitys kustannustuesta eduskuntaan: toimialan ja yrityksen liikevaihdon lasku edellytyksenä tukeen

Seuraavassa Kuntaliitto tuo esiin muutamia seikkoja, jotka edellyttävät vahvaa sitoutumista TE-hallinnolta. Lisäksi Kuntaliitto kiinnittää edelleen huomiota URA-tietojärjestelmän käyttömahdollisuuksien tärkeyteen ja toivoo joustoja järjestelmän käyttämisessä ja hyödyntämisessä.  

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, jolla on yli 160 paikallisyhdistystä ja tuhansia aktiiveja ympäri Suomen. Olemme suojelleet luontoa menestyksekkäästi jo vuodesta 1938.

Hallituksen esitys eduskunnalle lääkinnällisiä laitteita koskevia EU-asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys eduskunnalle lääkinnällisiä laitteita koskevia EU-asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Viranomaisen vastuulla ja velvollisuutena on huolella arvioida kaikki saamansa yhteydenotot ja tiedot. Jos annetut tiedot eivät kerro oletetusta kartellista tai jos ne ovat liian summittaisia, epämääräisiä tai epäluotettavia, KKV ei ryhdy toimenpiteisiin tällaisen yhteydenoton johdosta. Näin ollen myöskään riskiä liikesalaisuuksien tarpeettomasta paljastumisesta kilpailijatahoille ei ole.

Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien neuvontamenettely

Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien neuvontamenettely

Hallitus antaa esityksen laiksi sähköajoneuvojen latauspistevalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta. Esitys sisältää myös lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien neuvontamenettelyn laajentamisen sähkölämmitys-, lämpöpumppu- ja kaukolämpöjärjestelmiin. Aiemmin menettely on koskenut lämmitysjärjestelmien osalta vain öljy-, kaasu- ja biopolttoaineella toimivia lämmityskattiloita.

Sanna Marin: Esitys ravintoloiden sulkemiseksi eduskuntaan tänään

Sanna Marin: Esitys ravintoloiden sulkemiseksi eduskuntaan tänään

Tavoite siitä, että jokainen peruskoulun päättänyt suorittaa toisen asteen tutkinnon on yhteinen. Ei ole kuitenkaan selvää, että nyt esitetty oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuton toinen aste ratkaisisi koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten ongelmaa.

Yrittäjät hurjana: Yksityiset palveluntuottajat unohdettu soten valmistelussa – Hallituksen esitys on kaadettava, jos sitä ei muuteta merkittävästi

Yrittäjät hurjana: Yksityiset palveluntuottajat unohdettu soten valmistelussa – Hallituksen esitys on kaadettava, jos sitä ei muuteta merkittävästi

”Hallituksen esitystä pitää korjata todella paljon. Pienillä muutoksilla esitys ei vastaa siihen, mitä ihmiset tarvitsevat hoitoa saadakseen”, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Lausunto hallituksen esityksestä elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Kaupan liitto on kaupan alan valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaista kauppaa. Kehitämme kaupan yritysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötoimintaa sekä huolehdimme jäsentemme elinkeino- ja työnantajaeduista.

100 000 suomalaiselle luvattu ”ikuinen oikeus” saattaa lentää romukoppaan – Aso-järjestelmää muuttava laki etenee

Asumisoikeusjärjestelmässä asukas maksaa kertaluontoisen asumisoikeusmaksun, joka vastaa 15 prosenttia rakennuskustannuksista, sekä kuukausittaista käyttövastiketta. Asukkaille luvataan vastineeksi ”pysyvä asumisoikeus asuntoon”.