Maavoimien materiaalilaitos

Maavoimien materiaalilaitos

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen historia ja perinteet

Puolustusvoimien joukko-osastorakenteen muutosten ja logistiikkajärjestelmän uudistusten yhteydessä lakkautettiin 31.12.2014 Maavoimien, Merivoimien ja Ilmavoimien materiaalilaitokset. Niiden toiminnot organisoitiin 1.1.2015 toimintansa aloittaneeseen Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen (PVLOGL). Logistiikkalaitos on yksi Pääesikunnan alaisena toimivista laitoksista.

Valta vaihtuu Maavoimien materiaalilaitoksella

Valta vaihtuu Maavoimien materiaalilaitoksella

Puolustusvoimain komentajalla on oikeus puolustusministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti antaa 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen määräysten puitteissa rauhan ajan yksityiskohtaisia kokoonpanoja ja johtosuhteita koskevia määräyksiä esikuntien, sotilaslaitosten ja joukko-osastojen osalta.

Vaaratilanne vei armeijan amputarvike-erän käyttökieltoon

Vaaratilanne vei armeijan amputarvike-erän käyttökieltoon

Maavoimien esikunta perustettiin 2008 johtamaan suurinta puolustushaaraa. Se jatkaa edeltäjänsä Pääesikuntaan kuuluneen maavoimaesikunnan työtä. Maavoimien esikunnan (lyhennetään MAAVE) perinnepäivä on 16. maaliskuuta ja kunniamarssi Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa.

Puolustusvoimain lippujuhlaa vietetään tänään - he saavat mitalit

Puolustusvoimain lippujuhlaa vietetään tänään – he saavat mitalit

Säästät aikaa ja vaivaa, kun löydät yhteistyökumppanin tiedot yhdestä paikasta sen sijaan että keräät ne useasta lähteestä, vaikka tilaajavastuulaki ei velvoittaisikaan sinua selvittämään tietoja. Esimerkiksi verovelkatietojen selvittäminen muualta on työlästä.

JIT 2015 – Kaikki uusista sopimusehdoista

JIT 2015 – Kaikki uusista sopimusehdoista

Pauliinalla on vuosien monipuolinen kokemus julkisten hankintojen ja sopimusten tekemisestä julkissektorilla. Ennen PTCServices Oy:öön siirtymistään hän on työskennellyt lakimiehenä mm. Lääkelaitoksessa, Elintarvikevirastossa sekä asianajotoimistossa. Pauliina on teoksen Yrityksen hankintaopas, Lakimiesliiton kustannus, 2012 toimittaja.

Tasavallan presidentti on ylentänyt itsenäisyyspäivänä Puolustusvoimien henkilöstöä.

Tasavallan presidentti on ylentänyt itsenäisyyspäivänä Puolustusvoimien henkilöstöä.

Prikaatikenraali Jukka Ojala (s.1960) on palvellut vuodesta 2010 Kainuun Prikaatin komentajana. Aikaisemmin hän on toiminut Maanpuolustuskorkeakoulussa laitoksen johtajana ja opettajana, Pääesikunnassa sektorijohtajana, apulaisosastopäällikkönä ja vanhempana osastoesiupseerina sekä Reserviupseerikoulussa kurssin johtajana ja toimistopäällikkönä. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Ojala suoritti vuonna 1993. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2005.

Stinger-hankinta jatkaa linjaa ostaa edullista mutta toimivaa käytettyä kalustoa

Stinger-hankinta jatkaa linjaa ostaa edullista mutta toimivaa käytettyä kalustoa

Lentoposti.fi kertoi syyskuussa 2013 (linkki uutisen lopussa), miten Stinger oli menestynyt Suomessa järjestetyissä kenttäkokeissa. Niissä kuusi suomalaista koulutettiin käyttämään kolmea Stingerin maalinseurantasimulaattoria. Harjoituskohteina oli mm. F/A-18 Hornet -hävittäjä ja NH90-helikopteri.

Puolustusvoimat huoli sittenkin Sisun kuormurit

Puolustusvoimien ja autonvalmistaja Sisun kiistaa setvivä selvitysmies Jorma Eloranta uskoo sovun löytyvän. Maavoimien materiaalilaitos on kesäkuun lopulla jo vastaanottanut viimeisen erän maastokuorma-autoja, joiden laadusta kiista keväällä syntyi.

Vaihtelevat työt vaativat lisää koulutusta

– Olen alun perin prosessitekniikan insinööri, joten nykyinen työ on aika kaukana siitä. Edelleen tarvitsen insinöörimäistä ajattelutapaa kuten syy- ja seuraussuhteiden pohtimista ja asioiden hahmottamista prosessinomaisesti.