Määräaikaisen työsopimuksen ehdot

Määräaikaisen työsopimuksen ehdot

Määräaikaiseen työsuhteeseen pitää olla perusteltu syy

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on ensisijainen työsopimuksen muoto. Määräaikaiselle työsopimukselle on oltava aina peruste, kuten työn luonne, sijaisuus tai jokin yrityksen toimintaan tai tehtävään työhön liittyvä syy. Määräaikaisen työsopimuksen tekemisen tarkoituksena ei saa olla työntekijän irtisanomissuojan kiertäminen.

Pitkäaikaistyöttömän korkeintaan vuoden määräaikaisuus ei vaadi perustetta

Pitkäaikaistyöttömän korkeintaan vuoden määräaikaisuus ei vaadi perustetta

Lähtökohtaisesti työsopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi, ellei sitä ole perustellusta syystä tarve tehdä määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Sen sijaan työntekijän aloitteesta tehtävälle määräaikaiselle työsopimukselle ei tarvitse olla mitään erikseen mainittavaa perustetta.

Määräaikaisen työsopimuksen tekemisen edellytykset

Määräaikaisen työsopimuksen tekemisen edellytykset

Määräaikaisen virkasuhteen käytön edellytykset ovat käytännössä yhteneväiset määräaikaisen työsopimuksen kanssa. Eroja määräaikaisen työsuhteen ja määräaikaisen virkasuhteen välillä on lähinnä riitautusmenettelyssä ja laittoman määräaikaisuuden seurauksessa.

Määräaikainen työsopimus päättyy, mitä tehdä?

Määräaikainen työsopimus päättyy, mitä tehdä?

Evästeet jotka eivät ole pakollisia sivuston toiminnalle ja toimittavat analytiikan, mainonnan tai muiden kolmennen osapuolen toimintoja. Nämä evästeet voit halutessasi ottaa pois käytöstä ilman vaikutusta sivun päätoiminnallisuuksiin.

Muistettavaa määräaikaisista työsopimuksista

Muistettavaa määräaikaisista työsopimuksista

Perusteena ei voi olla esimerkiksi työntekijän sopivuuden selvittäminen, vaan sitä varten voidaan työsopimuksessa sopia koeajasta. Vähintään kuukauden mittaisessa työsuhteessa työntekijälle on kerrottava kirjallisesti määräaikaisuuden peruste sekä työsuhteen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika, mutta toki ne kannattaa kertoa turhien epäselvyyksien välttämiseksi myös lyhyemmässä työsuhteessa.

Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa toistaiseksi voimassaolevaa työsopimusta määräaikaiseksi tai lyhentää sovitun määräajan kestoa, mutta työnantaja ja työntekijä voivat sopia näistä asioista.

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen

Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Määräaikainen työsopimus – huomioi ainakin nämä 5 seikkaa

Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus

Työsopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi (=vakituinen työsopimus), ellei määräaikaisuudelle ole perusteltua ja hyväksyttävää syytä. Hyväksyttäviä syitä määräaikaiselle työsopimukselle ovat mm. sijaisuudet, tilapäiset työtehtävät ja projektit tai opiskeluun liittyvä harjoittelu.