Lyhenne ks

Lyhenne ks

Osaako opiskelija käyttää lyhenteitä? – Kielikello

Iso osa arkipäivän teksteissä esiintyvistä lyhenteistä on vanhoja ja käytössä vakiintuneita, mutta joskus on tarve muodostaa uusiakin. Silloin ei ole aivan samantekevää, miten lyhenteen rakentaa. Jotta lyhenteen merkitys avautuu muillekin, on syytä noudattaa totuttuja lyhennyskeinoja.

Yleisiä lyhenteitä tieteellisten tekstien viitteissä ja lähdeluetteloissa

Yleisiä lyhenteitä tieteellisten tekstien viitteissä ja lähdeluetteloissa

Kun taivutetaan pisteellistä lyhennettä, kaksoispisteen edeltä jää pois lyhenteen piste. Usein kannattaa kuitenkin miettiä, tarvitaanko lyhennettä vai voisiko kyseessä olevan ilmauksen kirjoittaa kokonaan.

XAMK-lyhennettä on vaikea yhdistää oikeaan kohteeseen

XAMK-lyhennettä on vaikea yhdistää oikeaan kohteeseen

Lääkäriliiton työryhmä on tehnyt luettelon virkanimikkeistä. Virkanimikkeistä ei voida antaa yhtä ainoaa suositusta, koska eri maiden virat eivät ole sisällöllisesti tai hallinnolliselta asemaltaan verrannollisia. Koko terveydenhuoltojärjestelmä esim. Britanniassa ja USA:ssa poikkeaa niin suuresti suomalaisesta, etteivät näiden maiden nimikkeet sovellu suoraan suomalaisten vastineiksi. Merkinnät (Br.) ja (Am.) tarkoittavat brittien tai amerikkalaisten lähinnä vastaavaa nimikettä, jota voidaan käyttää esimerkiksi selitettäessä viran asemaa tai sisältöä muissa maissa.

Piilolinsseihin liittyviä termejä ja lyhenteitä

Piilolinsseihin liittyviä termejä ja lyhenteitä

tekijänoikeusalan vanhin kansainvälinen yleissopimus, joka määrittelee oikeuksien vähimmäistason sekä antaa kaikista sopimusvaltioista peräisin oleville teoksille yhtäläisen suojan kaikissa sopimuksen piiriin kuuluvissa maissa

ESBL-bakteeritartunta ja sen aiheuttamat taudit

ESBL-bakteeritartunta ja sen aiheuttamat taudit

Kun bakteerit, joille on tällä tavalla syntynyt ESBL-ominaisuus, joutuvat alttiiksi antibiooteille, ne säilyvät hengissä paremmin kuin lääkkeille herkät edeltäjänsä. Näin ne valtaavat alaa ympäristöissä, joissa käytetään runsaasti antibiootteja, tyypillisesti sairaaloissa. Yksittäisen ihmisen kohdalla antibioottien vaikutus on suurin yleensä suolistossa, ja ESBL-resistenssiominaisuus edistää tyypillisesti suoliston bakteerien sopeutumista antibioottialtistukseen.

Tilaa Napsun uutiskirje ja voita 1 000 euron matkalahjakortti!

Tilaa Napsun uutiskirje ja voita 1 000 euron matkalahjakortti!

Systeemi, joka valvoo akuston kennojen lämpötilaa ja jännitettä sekä tasaa kennojen sähkövarausta. Jos akusto olisi urheilujoukkue, valvontajärjestelmä olisi valmentaja, joka katsoo, että kaikki säännöstelevät voimansa oikein ja keskeyttää treenin, jos joku loukkaantuu.

How to crochet a single crochet (sc) US / double crochet (dc) UK

How to crochet a single crochet (sc) US / double crochet (dc) UK

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Perussopimuksen virallinen nimi kirjoitetaan kansallisessa säädöstekstissä ja hallituksen esityksen perusteluissa auki, kun sopimus mainitaan ensimmäisen kerran. Samalla voidaan ottaa käyttöön lyhytnimi ”EU-sopimus” tai ”EUT-sopimus”. Lyhytnimi otetaan käyttöön sopimukseen ensimmäisen kerran viitattaessa seuraavasti:

OPS 2016: Uuden opetussuunnitelman luominen (perusopetus)

Palkkoihin luetaan kotitalouksille palkkana – joko rahana tai luontoisetuna – maksetut tulot. Tulot työsuhdeoptioista sisältyvät tulokäsitteessä luontoisetuihin ja siten palkkoihin. Tulonjakotilastossa käytetty palkkatulojen käsite sisältää säännöllisen työajan palkkatulojen lisäksi mm. ylityökorvaukset sekä sivutöistä saatavat tulot. Myös realisoidut työsuhdeoptiot sisältyvät tulonjakotilaston tulokäsitteessä palkkatuloihin. Palkkatuloista on vähennetty niiden hankkimisesta aiheutuneet menot, ei kuitenkaan matkakustannuksia.