Luottamusmies pienessä yrityksessä

Luottamusmies pienessä yrityksessä

Yrittäjät ihmeissään: Tarvitaanko viiden työntekijän yrityksessä luottamusmiestä?

– Me esitämme, että jos henkilöstö haluaa valita edustajan, sen täytyy olla mahdollista valita myös muu kuin luottamusmies, Suomen yrittäjien työelämä- ja lainsäädäntöyksiköstä vastaava johtaja Janne Makkula sanoo.

Kysely: Pienissä yrityksissä vain vähän luottamusmiehiä – SY: ”Luottamusmiesjärjestelmä on rapautunut”

Kysely: Pienissä yrityksissä vain vähän luottamusmiehiä – SY: ”Luottamusmiesjärjestelmä on rapautunut”

Vastaajilta kysyttiin, onko yrityksessänne ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden valitsema luottamusmies. 90 prosenttia vastaajista vastasi kielteisesti. 5 prosenttia vastasi myönteisesti ja 5 prosenttia ei osannut sanoa.

Pakollinen luottamusmies? Ei missään nimessä, sanovat yrittäjäjärjestöt

Pakollinen luottamusmies? Ei missään nimessä, sanovat yrittäjäjärjestöt

Jo itse irtisanoutuu niin kyllä työvoimatoimikunnalle täytyy olla erittäin hyvät perustelut jotta karenssia ei tule.Lisäksi eri työvoimatoimikunnat saattavat antaa hyvinkin erilaisia päätöksiä samantyyppisistä asoista joten mitään yksiselitteistä vastausta ongelmaasi ei voi antaa

Työntekijöiden edustajat suurten yritysten hallintoelimissä

Työntekijöiden edustajat suurten yritysten hallintoelimissä

Luottamusmies edustaa työpaikalla paitsi ammattiliittoa myös työehtosopimusta. Hänet valitsevat tehtävään työpaikan ammattiliittoon järjestäytyneet työntekijät. SAK:laisissa ammattiliitoissa toimii yhteensä noin 40 000 luottamusmiestä.

Tuore luottamusmies Mari Pyykkö: ”Minulle on tärkeää, että kaikkia kohdeltaisiin työelämässä samanarvoisesti”

Tuore luottamusmies Mari Pyykkö: ”Minulle on tärkeää, että kaikkia kohdeltaisiin työelämässä samanarvoisesti”

Luottamusmies voidaan valita työpaikalle, jossa noudatetaan työehtosopimusta. Työehtosopimuksessa on sovittu, ketkä valitsevat luottamusmiehen ja keitä luottamusmies edustaa. Luottamusmies voi edustaa kaikkia toimihenkilöitä tai vain tiettyyn ammattiliittoon kuuluvia toimihenkilöitä. Luottamusmiehen tulee olla ammattiliiton jäsen.

Yrityksen luottamusmieheltä puuttuu kaikkea – luottamusmiessopimukset remontin tarpeessa

Yrityksen luottamusmieheltä puuttuu kaikkea – luottamusmiessopimukset remontin tarpeessa

Henkilöstön edustaja edustaa nimensä mukaisesti työpaikan henkilöstöä työsuhteeseen liittyvissä asioissa sekä auttaa henkilöstöä työsuhteeseen liittyvissä ongelmissa. Hän toimii neuvottelijana ja sopijana työntekijöiden ja työnantajan välillä.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

SuPerin jäsenenä varmistat, että sinua kohdellaan oikeudenmukaisesti työsuhteeseesi liittyvissä asioissa. Ammattiliiton jäsenenä saat tarvittaessa neuvoja ja voit pyytää apua luottamusmieheltä, ammattiosastosta tai SuPerin toimistosta.

Yhteistoimintalain soveltamisala ja sen osapuolet

Yleissitova työehtosopimus tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumattoman yrityksen (ns. järjestäytymättömän työnantajan) on noudatettava niitä määräyksiä, joista on sovittu valtakunnallisessa, asianomaista alaa edustavassa työehtosopimuksessa. Tällaisena yleissitovana työehtosopimuksena pidetään esimerkiksi (ainakin vielä) Leipomoalan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta.

Pienten yritysten rekrytoinnissa parantamisen varaa

Jos alalla ei ole työehtosopimusta, voidaan valita niin sanottu luottamusvaltuutettu, jolla on hieman pienemmät valtuudet ja oikeudet kuin luottamusmiehellä. Heitä tapaa varsinkin yksityisellä puolella.