Luottamusmies jos ei kuulu liittoon

Luottamusmies jos ei kuulu liittoon

Korkeimmalta oikeudelta merkittävä ennakkoratkaisu – liittoon kuulumattomia ei voi syrjiä

Oikeutta käytiin tapauksesta, jossa työnantajaliittoon kuuluvalla työpaikalla sovellettiin vakuutusalan toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta. Yhtiössä oli tähän työehtosopimukseen perustuen valittu luottamusmies, jonka valintaan voivat osallistua vain kyseisen työehtosopimuksen solmineen ammattiliiton jäsenet. Työntekijät, jotka eivät kuuluneet kyseiseen liittoon, olivat valinneet edustajakseen luottamusvaltuutetun. Luottamusvaltuutettu on työsopimuslain mukainen työntekijöiden edustaja, jonka valintaan voivat osallistua myös ammattiliittoihin kuulumattomat työntekijät.

Toimi näin, jos työpaikallasi on ongelmia

Toimi näin, jos työpaikallasi on ongelmia

Vaikka työpaikallasi kaikki sujuisi nyt hyvin, eikä työnantajan kanssa ole ollut ongelmia, niihin on hyvä varautua. Ongelmat saattavat johtua yksinkertaisesti inhimillisestä erehdyksestä tai väärästä tiedosta ja ne ratkeavat nopeasti, jos tiedät, mistä saat apua ongelmatilanteen yllättäessä.

Yksinkertaisia kysymyksiä lakkoilusta: Mitä tehdä, jos ei kuulu liittoon? Entä jos on vuokratyöläinen?

Yksinkertaisia kysymyksiä lakkoilusta: Mitä tehdä, jos ei kuulu liittoon? Entä jos on vuokratyöläinen?

Suomessa lähes 60 prosenttia työvoimasta kuuluu ammattiliittoon. Tämä niin sanottu järjestäytymisaste vaihtelee toimialoittain, esimerkiksi logistiikka-alalla, teollisuudessa ja julkisissa palveluissa hyvin suuri osa työntekijöistä kuuluu liittoihin.

Liittoon kuuluvat vs. kuulumattomat ja luottis?

Liittoon kuuluvat vs. kuulumattomat ja luottis?

Luottamusmiehellä on useita tehtäviä. Hän valvoo edustamiensa työntekijöiden etuja sekä työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla sekä neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa. Luottamusmies huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä tarvittaessa neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisessä.

Luottamusmies ei neuvo, jos ei kuulu liittoon - kommentoi

Luottamusmies ei neuvo, jos ei kuulu liittoon – kommentoi

– Nuoret kuuluvat liittoon, eikä heitä ole painostettu liittymään. Muutama vanhempi kuuluu Loimaan kassaan. Olen painottanut heille, että se ei ole ammattiliitto, enkä anna heille neuvoja enkä apua, kun he pyytävät, Welling korostaa.

Kaksi ulostuloa yrittäjiltä: ”Pitää muistaa, että kolmasosa työntekijöistä ei kuulu liittoon”

Kaksi ulostuloa yrittäjiltä: ”Pitää muistaa, että kolmasosa työntekijöistä ei kuulu liittoon”

Suojelutyö koskee vain viranhaltijoita. Työnantajan on annettava määräys kirjallisesti. Jos olet työsopimussuhteinen ja sinut määrätään suojelutyöhön, voit kieltäytyä suojelutyöstä. Ota yhteyttä luottamusmieheen tai jos sellaista…

Tällä hetkellä (28.8.) sovittelu on käynnissä ja tavoitteena on sopimus. Lakko peruuntuu, jos osapuolet pääsevät sopimukseen ennen lakon alkamista.  

Tällä hetkellä (28.8.) sovittelu on käynnissä ja tavoitteena on sopimus. Lakko peruuntuu, jos osapuolet pääsevät sopimukseen ennen lakon alkamista.  

Ammattiliittojen toiminnan ydin on kuitenkin työpaikoilla, joilla työehtosopimukset ja muut työelämän pelisäännöt muuttuvat todelliseksi elämäksi. Jos ammattiliittoja ei olisi, ei työntekijöillä olisi läheskään kaikkia niitä oikeuksia, joita tänään pidetään itsestään selvänä.

Pakollinen luottamusmies? Ei missään nimessä, sanovat yrittäjäjärjestöt

muodostuu perus- ja ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksetaan vain työttömyyskassan jäsenille. Joillakin edellytyksillä työtön työnhakija voi saada myös korotettua ansio-osaa.

Yrittäjät ihmeissään: Tarvitaanko viiden työntekijän yrityksessä luottamusmiestä?

– Me esitämme, että jos henkilöstö haluaa valita edustajan, sen täytyy olla mahdollista valita myös muu kuin luottamusmies, Suomen yrittäjien työelämä- ja lainsäädäntöyksiköstä vastaava johtaja Janne Makkula sanoo.