Luottamusmiehen valinta

Luottamusmiehen valinta

Kuka asettaa ehdokkaat ja miten valinta etenee?

Tämän jälkeen ERTO lähettää kaikille työpaikan ertolaisille jäsenille sähköpostitse linkin, jonka kautta voi asettua ehdokkaaksi tai ehdottaa työkaveria luottamusmieheksi/varaluottamusmieheksi. Jos ehdokkaita on vain yksi luottamusmieheksi ja yksi varaluottamusmieheksi, voidaan heidät todeta suoraan valituiksi. Jos ehdokkaita on useampia, niin ehdokkaiden kesken suoritetaan luottamusmiesvaali. Vaalissa voivat äänestää kaikki ertolaiset jäsenet.

Luottamusmiehen valinta yksityisellä sektorilla

Luottamusmiehen valinta yksityisellä sektorilla

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on valvoa, että lakeja ja työehtosopimusta noudatetaan työpaikalla. Sillä pyritään ratkaisemaan työnantajan ja työntekijöiden välille sopimusten soveltamisesta ja tulkinnasta syntyvät erimielisyyden tarkoituksenmukaisella tavalla. Luottamusmies valvoo edustamiensa työntekijöiden etuja työpaikalla. Luottamusmiestä ei saa tämän tehtävän vuoksi painostaa taa erottaa.

Yksityissektorin luottamusmiesvaalit 2019

Yksityissektorin luottamusmiesvaalit 2019

Luottamusmiehen tulee olla Tietoala ry:n tai jonkun YTN:läisen liiton jäsen sekä perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. On tärkeää, että kaikilla TES:n mukaisten liittojen jäsenyyden omaavilla työntekijöillä on tieto siitä, että työpaikalle valitaan luottamushenkilö ja että em. liittojen jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi ja osallistua itse valintaan.

Luottamusmiehet valitaan luottamusmiesvaaleissa

Luottamusmiehet valitaan luottamusmiesvaaleissa

Ammattiosasto hyväksyy ja työhuonekunta tai työpaikka valitsee pääluottamusmiehen, hänen varamiehensä ja työosaston tai toimipaikkojen luottamusmiehet näiden ohjeiden mukaista menettelytapaa noudattaen.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten jäsenten paikallinen edustus työnantajayrityksessä riippuu siitä, noudattaako työnantaja jotain YTN:n solmimaa työehtosopimusta vai ei. Jos alalla on TES ja yritys noudattaa sitä, ylemmät toimihenkilöt valitsevat edustajakseen luottamusmiehen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta tai työnantaja ei noudata sitä, henkilöstö voi työsopimuslain perusteella valita edustajakseen luottamusvaltuutetun.

6. Pääluottamusmiesten ja valtakunnallisten luottamusmiesten valinta

6. Pääluottamusmiesten ja valtakunnallisten luottamusmiesten valinta

Luottamusmiesten toimikausi on neljä vuotta. Eronneen tai erotetun luottamusmiehen tilalle on valittava uusi luottamusmies jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Mikäli luottamusmies menettää luottamuksensa kesken toimikauden, voivat jäsenet pyytää luottamusmiesvaalin järjestämistä kesken toimikauden.

Kerro tehtävästäsi, luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu

Kerro tehtävästäsi, luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu

Löydä sinulle sopivat koulutukset ja tapahtumat Pron tapahtumakalenterista. Kalenterin selaileminen ei vaadi kirjautumista. Jos haluat ilmoittautua koulutukseen, kirjaudu sukunimellä, syntymäajalla ja jäsennumerollasi.

Luottamusmies – työyhteisönsä kunniajäsen

Työehtosopimuksen määräysten noudattamista valvovat luottamusmiehet työpaikoilla, ammattiosastot sekä Sähköliitto. Mikäli työpaikalla syntyy erimielisyys työntekijän työehdoista, asiasta neuvotellaan ensisijaisesti työpaikalla työntekijän, luottamusmiehen ja työnantajan välillä.

43.3 Luottamuskelpoisuus ja luottamusmiehen valitseminen

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on luoda edellytykset yrityksen ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan kehittämiselle sekä työehtosopimuksen oikean soveltamisen ja paikallisen sopimisen edistämiselle. Luottamusmiehen keskeisenä tehtävänä on toimia osana paikallista työehtosopimuksen toteuttamiseen liittyvää neuvottelujärjestelmää ja huolehtia osaltaan siitä, että: