Lomaraha laskuri jhl

Lomaraha laskuri jhl

Luottamus palautettava työmarkkinoille – vaaleilla on merkitystä

Tuntikohtaiset lisät otetaan huomioon siten, että varsinaisen kuukausipalkan perusteella laskettua vuosilomapalkkaa korotetaan prosenttiluvulla, joka osoittaa, kuinka monta prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana maksetut tuntikohtaiset lisät ovat olleet samalta ajalta maksetuista varsinaisista säännöllisistä palkoista.

Vuosiloman tai säästövapaan siirto työkyvyttömyyden perusteella

Vuosiloman tai säästövapaan siirto työkyvyttömyyden perusteella

Muutokset perustuvat 1.4.2019 voimaan tulleisiin vuosilomalain muutoksiin. Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten määräyksiä muutettiin siten, että työntekijällä on oikeus 20 vuosilomapäivään täydeltä lomanmääräytymisvuodelta, jos hänen lomaoikeutensa jää alle edellämainitun määrän työkyvyttömyydestä tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi.

Voiko työnantaja kaiken varalta peruuttaa vuosilomia, vaikka koronaviruksesta johtuen työpaikan tilanne ei vielä olisikaan tavanomaisesta poikkeava?

Voiko työnantaja kaiken varalta peruuttaa vuosilomia, vaikka koronaviruksesta johtuen työpaikan tilanne ei vielä olisikaan tavanomaisesta poikkeava?

Työnantaja ei seuraavissa tapauksissa vähennä työntekijän palkkaa, jos tarkastukset ja tutkimukset tehdään tarpeetonta työajan menetystä välttäen eikä tarkastuksia ole voitu hoitaa työajan ulkopuolella ja niistä on ilmoitettu etukäteen.

Vuosilomapäivien kuluminen osa-aikatyötä tekevällä henkilöllä

Vuosilomapäivien kuluminen osa-aikatyötä tekevällä henkilöllä

Palvelussuhteen jatkumisaikaan ei lueta aikaa, jolloin työ on keskeytynyt viranhaltijan tai työntekijän ollessa suorittamassa asevelvollisuuslaissa tarkoitettua vakinaista palvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta.  

Työehdot puntarissa: Kuinka käy, kun kuntates vaihtuu yksityiseen?

Työehdot puntarissa: Kuinka käy, kun kuntates vaihtuu yksityiseen?

Kunnat myyvät kilvan sote-kiinteistöjään hoiva-alan jäteille ja ulkoistavat niille hoito- ja hoivapalvelujaan. Samalla henkilöstön työnantaja vaihtuu julkisesta yksityiseen. Mitä tapahtuu palkoille ja muille palvelussuhteen ehdoille?

Lomakausi lähestyy – milloin voin pitää vuosilomani?  

Lomakausi lähestyy – milloin voin pitää vuosilomani?  

Työntekijälle kertyy vuosilomaa lomanmääräytymisvuodelta, joka on aina 1.4. – 31.3. Jos työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä alle vuoden, lomapäiviä kertyy 2 arkipäivää, tai jos työsuhde on 31.3. mennessä kestänyt yli vuoden, kertyy 2,5 arkipäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Puolikkaat lomapäivät pyöristetään aina ylöspäin.

Henkilökohtainen avustaja ja työlainsäädäntö

Henkilökohtainen avustaja ja työlainsäädäntö

Palkkojen ja muiden työnantajamaksujen hoitaminen on keskeinen työnantajavelvoite. Joissakin kunnissa palkanmaksu ja siihen liittyvien muiden maksujen, lomien, lisien ym. laskeminen hoidetaan kunnan toimesta. Kun kunta maksaa korvausta henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen, sen on samalla korvattava ne työnantajamaksut, jotka perustuvat lakiin.

Analyysi: Salaliittoteoria suoraan toimintaelokuvasta – Miten Qanonista tuli niin tärkeä, että siihen reagoivat sekä Facebook että Yhdysvaltain presidentti?

Pakkolakeihin nähden sovun syntymistä pidetään hyvänä, vaikka luottamusmiesten mukaan se ottaakin koville. Työaikaa ollaan pidentämässä 24 tunnilla vuodessa, ja julkisen sektorin lomarahoja leikkaamassa kolmanneksella.

Työsuhteen päättyminen – Oikeuden päätökset

Työsuhde voi päättyä määräajan päättymiseen, irtisanomiseen, purkamiseen tai erityistilanteessa siihen, että työsuhdetta pidetään purkautuneena. Sekä työntekijä että työnantaja voivat päättää työsuhteen, kun päättämiseen on lain mukaiset perusteet.