Liittoon kuulumaton työnantaja

Liittoon kuulumaton työnantaja

Yleissitovuus: ”Meitä sitovat samat velvoitteet, mutta emme saa rusinoita pullasta”, sanoo yrittäjä

Työlainsäädäntö luo perustan työehtojen sääntelylle työmarkkinoilla. Työntekijä- ja työnantajaliitot tekevät työ- ja virkaehtosopimuksia, joissa sovitaan työsuhteen ehdoista sovellettavaa lakia yksityiskohtaisemmin.

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Yksityisellä sektorilla työnantajia edustaa usein jokin Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenliitoista ja työntekijöitä taas jokin SAK:n, STTK:n tai Akavan liitoista. Julkisella sektorilla sopijaosapuolia ovat työntekijöiden ammattiliitot ja Kuntatyönantajat (KT), Valtion työmarkkinalaitos tai myös Kirkon työmarkkinalaitos.

Kaupallinen yhteistyö: Satakunnan Yrittäjät - Korkein oikeus: Liittoon kuulumattomia ei voi syrjiä

Kaupallinen yhteistyö: Satakunnan Yrittäjät – Korkein oikeus: Liittoon kuulumattomia ei voi syrjiä

muodostuu perus- ja ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksetaan vain työttömyyskassan jäsenille. Joillakin edellytyksillä työtön työnhakija voi saada myös korotettua ansio-osaa.

Työehtosopimus takaa työntekijälle lainsäädäntöä paremmat edut

Työehtosopimus takaa työntekijälle lainsäädäntöä paremmat edut

Työ- tai virkaehtosopimuksessa sovitut palkka- ja muut edut ovat vähimmäisehtoja, joita sopimukseen sidottujen on noudatettava. Niitä ei saa alittaa, ellei työ- tai virkaehtosopimus tätä salli esimerkiksi paikallisella sopimisella. Työpaikoilla voidaan sopia aina työehtosopimusta paremmista eduista sekä työ- ja virkaehtosopimuksissa sallituista poikkeuksista.

Lihava riita lakosta SSAB:n Raahen tehtaalla - Johto poisti liittoon kuulumattomat työntekijät tehtaalta

Lihava riita lakosta SSAB:n Raahen tehtaalla – Johto poisti liittoon kuulumattomat työntekijät tehtaalta

Teollisuuslinjaperiaate antaa työnantajalle mahdollisuuden vaikuttaa sovellettavan työehtosopimuksen valintaan, ja tietyissä tilanteissa työnantaja voi jopa käytännössä valita sovellettavan työehtosopimuksen. Kyse ei kuitenkaan ole vapaasta valinnasta eikä työantaja voi tuosta noin vain päättää noudattavansa mitä hyvänsä mukavalta vaikuttavaa työehtosopimusta. Jatkossakaan ei siis tarvitse pelätä, että konttorityön työehdot määräytyisivät tulevaisuudessa vaikkapa tilapäisten teatterimuusikoiden työehtosopimuksen perusteella.

Olen koeajalla. Uskallanko ottaa osaa lakkoon?

Olen koeajalla. Uskallanko ottaa osaa lakkoon?

– Työnantajien esitykset toistuvat eri neuvottelupöydissä samanlaisina milteipä kirjoitusvirheitä myöten. Kattaus ei kuitenkaan ole kaikissa pöydissä täsmälleen sama, vaan vaihtelua on, mutta kokonaisuus on yhtenäinen ja koordinoidusti ohjattu.

Ammattiliiton ja työllisyyskassan eroista

Ammattiliiton ja työllisyyskassan eroista

Kiitos kysymyksestä. Tämä on peruskysymys ammattiliitoille. Tärkein ammattiliiton jäsenyyden tuoma etu on työehtosopimus. Jokaisen työntekijän oma asia on hoitaa työnsä kunnolla. Työntekijä- ja työnantajaliittojen tekemällä työehtosopimuksella sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa. Samalla sovitaan työajoista, sairausajan palkasta, yli- ja vuorotyökorvauksista ja lomista. Jos ihminen joutuu yksin sopimaan työnsä hinnan, hänen on sitä vaikea määritellä ja vaikea pärjätä neuvottelussa työnantajan kanssa.

Liittoon kuuluvat vs. kuulumattomat ja luottis?

No ei todellakaan pidä hoitaa kaikenmaailman tanan loiseläjien asioita. Potkut luottamumieshommista sellaiselle luottikselle, joka auttaa muita kuin ammattiliiton jäseniä. Soita Loimaan kassaan ja itke sinne.

Luottamusvaltuutetun ja työnantajan välinen sopimus

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.