Lapin te toimisto fi

Lapin te toimisto fi

Lapin TE-palveluista saat tuulta siipiesi alle

Me Lapin TE-palveluissa haluamme kehittää palveluitamme ja siksi mielipiteesi on meille tärkeä. Onko sinulla ehdotuksia tai ideoita siitä, millaisia palveluita tai tapahtumia haluaisit saada Lapin TE-palvelujen järjestämänä? Kaikki viestit/ehdotukset käsitellään nimettöminä.

Lapin TE-toimisto: työttömyyden kasvu jatkunut huhtikuussa

Lapin TE-toimisto: työttömyyden kasvu jatkunut huhtikuussa

Koronapandemian vuoksi starttirahaa voidaan harkinnanvaraisesti myöntää 18 kuukauden ajalle. Yli 12 kuukautta kestävä starttiraha on tarkoitettu yrittäjille, joiden edellytyksiin käynnistää tai vakiinnuttaa yritystoiminta normaalin starttirahakauden aikana koronavirusepidemia vaikuttaa heikentävästi. Muutos voimassa 31.12.2021 asti.

ELY-keskus ja TE-toimisto uusiin yhteisiin toimitiloihin Kemissä (Lappi)

ELY-keskus ja TE-toimisto uusiin yhteisiin toimitiloihin Kemissä (Lappi)

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

Onnistu rekrytoinnissa -palvelu avittaa työntekijän palkkauksessa

Onnistu rekrytoinnissa -palvelu avittaa työntekijän palkkauksessa

Projektissa olivat mukana kaikki Lapin maakunnan keskeiset koulutuksen järjestäjäorganisaatiot, työ- ja elinkeinohallinto, työyhteisöjä, säätiöitä ja vapaan sivistystyön organisaatioita. Projektissa muodostettiin neljä alueryhmää: Länsi-, Keski- ja Itä-Lapin alueet sekä Saamelaisalue. Alueryhmät koottiin kehittämään alueellisia ohjauksen- ja neuvonnan verkostoja. Samalla avattiin uusia mahdollisuuksia tutustua toisten ohjauksen toimintatapoihin ja ohjaajiin.

Ammatinvalinnanohjaus Lapissa 12.5.2016 Jussi Mäki-Tuuri/ Lapin TE- toimisto Jaakko Nuorva/ Lapin TE-toimisto.

Ammatinvalinnanohjaus Lapissa 12.5.2016 Jussi Mäki-Tuuri/ Lapin TE- toimisto Jaakko Nuorva/ Lapin TE-toimisto.

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntijanäkemyksen keskeisten ammattien työmarkkinanäkymistä lähitulevaisuudessa. Ammattibarometrissa arvioidaan noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä seuraavan puolen vuoden aikana. Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä.

Huijari lä­het­tää työ­tar­jouk­sia Työ­voi­ma­toi­mis­ton nimissä

Huijari lä­het­tää työ­tar­jouk­sia Työ­voi­ma­toi­mis­ton nimissä

Voit saada lain tarkoittamaa tukea siitä alkaen, kun tuen kriteerit täyttyvät ja ilmoittaudut TE-toimistoon työnhakijaksi. Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Kriteerien täyttyessä sinulla voi olla oikeus työmarkkinatukeen jo 16.3.2020 alkaen, jos ilmoittaudut työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020.

AVI Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta - Viranomaiset varautuvat yhteistyöhön alueellisissa koronaviruksen ilmaantumisissa (Pohjois-Suomi)

AVI Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta – Viranomaiset varautuvat yhteistyöhön alueellisissa koronaviruksen ilmaantumisissa (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksiin, joka koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella.

Hallitus tiukensi matkustusrajoituksia uudelleen sisä- ja ulkorajoilla

Tarjoamme loistavan palkkamallin ja myyvän tuotteen lisäksi, jatkuvan koulutuksen ja ammattimaisen tuen myyntiin. Venumilla työ on hauskaa ja se hoidetaan hyvässä seurassa. Rahakkaat kilpailut siivittävät tulokset korkealle ja voittoja juhlimme yhdessä tiimiläisten kesken. Asiantuntijamme auttavat sinua oppimaan tavoitteellisuutta ja me tarjoamme edellytykset ylittää kaikki tavoitteet.

Avoimen ammattikorkeakoulun opetustarjonta

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit ylläpitää omaa ammattitaitoasi ja osaamistasi tai opiskella tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja etukäteen. Avoimen ammattikorkeakoulun opetustarjonta koostuu yksittäisistä opintojaksoista, laajemmista opintokokonaisuuksista sekä polkuopinnoista. Yksittäisiä opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia suorittamalla voit lisätä työelämässä tarvitsemaasi osaamista tai opiskella oman kiinnostuksen, harrastuneisuuden ja yleissivistyksen vuoksi. Polkuopinnot ovat juuri sinua varten, mikäli tavoitteenasi on tutkinnon suorittaminen myöhemmin.