Lapin maakuntauudistus

Lapin maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus: Lappia uhkaa edelleen iso rahoitusvaje

– Olemme tekemässä koetalousarviota. Se antaa meille suuntaa siitä, miltä maakunnan talous kokonaisuudessaan näyttää. Lisäksi hahmottelemme maakunnan organisaatiota ja strategiaa, kertoo Lapin muutosjohtaja Marja Perälä.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu loppuu Lapissa

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu loppuu Lapissa

Valmistelut tehdään loppuun kevään aikana ja tehty työ kootaan tulevien ratkaisujen käyttöön. Maakuntavalmistelussa Lapissa on ollut töissä noin 40 ihmistä, joista noin puolet osa-aikaisesti. Suurimmalla osalla heistä on työ muissa organisaatioissa ja he he palaavat aiempiin tehtäviinsä.

Millainen on tulevaisuuden sote-maakunta?

Millainen on tulevaisuuden sote-maakunta?

Sote- ja maakuntauudistus koetaan laajasti tarpeelliseksi. Suurimpana syynä uudistuksen tarpeeseen on ikärakenteemme, mikä lisää väestön ikääntyessä hoivapalvelujen kysyntää ja lisää työvoimapulaa, koska nuoremmat ikäluokat pienenevät. Kun tähän vielä yhdistetään kuntien haastava taloudellinen tilanne, on pidetty tärkeänä sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa yksittäistä kuntaa laajempi taho.

Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu Lapissa rakentaa uudenlaista julkisten palveluiden kokonaisuutta

Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu Lapissa rakentaa uudenlaista julkisten palveluiden kokonaisuutta

Parhaillaan valmisteilla oleva maakuntauudistus on suurimpia Suomessa koskaan tehtyjä julkisen hallinnon uudistuksia. Tammikuussa 2020 aloittavat uudet maakunnat vastaavat tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluista, alueellisesta kehittämisestä, ympäristöterveydenhuollosta, työ- ja elinkeinopalveluista, pelastustoimesta, maaseudun kehittämisestä ja lomituspalveluista sekä tienpidosta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta.

Lapin maakuntauudistuksen sidosryhmät - tule mukaan!

Lapin maakuntauudistuksen sidosryhmät – tule mukaan!

kuntalaiset, joiden toimintakyky on alentunut ja joita löytyy kaikissa ikäryhmissä ja toimintakyvyn alentuminen voi olla pysyvää tai väliaikaista ja erilaisista syistä johtuvaa, mutta silti status ei ole vammainen tai ikäihminen

Maakuntien koetalousarviot osoittavat alijäämää ja sopeuttamisen tarvetta – säästöihin mahdollisuus vasta vuosien päästä

Maakuntien koetalousarviot osoittavat alijäämää ja sopeuttamisen tarvetta – säästöihin mahdollisuus vasta vuosien päästä

Maakunnille annetaan vain hyvin rajalliset mahdollisuudet tehdä alueitaan koskevia päätöksiä. Se ei huomioi maakuntien omaleimaisuutta kuin hyvin kapeasti. Esitettävä maakuntauudistus olisi muodossaan vain hallintohimmeli ja uusi taso luottamustoimipalkkioita varten, joilla rahoitettaisiin pitkälti Keskustan puoluetoimistoa.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyö ajetaan alas Keski-Suomessa

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyö ajetaan alas Keski-Suomessa

Suunniteltu maakunta- ja sote-uudistus oli tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021, ja se olisi ollut suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on koskaan toteutettu. Keski-Suomessa sote-valmistelu sekä maakuntauudistus oli integroitu yhteen. Valmisteltuun uudistukseen sisältyivät sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä aluehallinnon tehtävät. Tarkoituksena oli, että uudistuksen toteutuessa Suomessa 18 maakuntaa olisivat järjestäneet kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 6.-7.9.2018 Saariselällä

Perinteikkäitä Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäiviä vietetään 6.-7.9.2018 Saariselällä teemalla hyvinvointi markkinoilla. Syyspäivät järjestetään Lapland Hotels Riekonlinnassa. Luvassa on ajankohtaisia, asiantuntevia ja monipuolisia puheenvuoroja, verkostoitumista sekä yhteistä keskustelua.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat ne toimijat, jotka mieltävät kuuluvansa osaksi Lapin matkailuekosysteemiä (Lapin liiton matkailukyselyn 2017 tulosten perusteella). Toimijakenttään kuuluvat mm. matkailuyritykset, kunnat, alueorganisaatiot, maakuntahallinto, yrittäjäjärjestöt, Lapin matkailuelinkeinon liitto LME, Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti MTI, Metsähallitus, Saamelaiskäräjät sekä monet muut organisaatiot ja työryhmät, jotka toimivat matkailun parissa joko liiketoiminnan, koulutuksen, tutkimuksen tai kehittämisen näkökulmista.