Lapin maakunta kohteet

Lapin maakunta kohteet

Kullanhuuhdonta Lapissa – Lemmenjoki, Kultala ja Kultamuseo

Lappi on eeppinen matkakohde. Valtava ja harvaan asuttu Lappi käsittää suunnilleen kolmanneksen Suomen pinta-alasta, ja on kooltaan suurempi kuin esimerkiksi Unkari, Irlanti tai Portugali. Mutta Lapissa asuu vain viitisen prosenttia Suomen muutenkin vähästä väestöstä. Euroopassa ei pääse tämän kauemmaksi muita ihmisiä, jos niin vain haluaa.

Uusimmat tiedot koronaviruksesta Lapissa: Ruotsin pohjoiset kylät kärsivät koronarajoituksista, Meri-Lapin kunnissa muuttuu koronatestiin ilmoittauminen, uusista tartunnoista ei tietoa

Uusimmat tiedot koronaviruksesta Lapissa: Ruotsin pohjoiset kylät kärsivät koronarajoituksista, Meri-Lapin kunnissa muuttuu koronatestiin ilmoittauminen, uusista tartunnoista ei tietoa

Lapin maakuntajoukon harjoituksissa keskitytään vaihtuvien teemojen mukaisesti jalkaväen taisteluun maastossa, rakennetun alueen taisteluun, ampumataidon kehittämiseen, uusien taisteluvälineiden käytössä harjaantumiseen sekä yhteistoimintaan eri viranomaisten kanssa. Viranomaisyhteistoimintaa Lapin maakuntajoukko on harjoitellut muun muassa Lapin poliisilaitoksen ja Lapin pelastuslaitoksen sekä muiden viranomaistoimijoiden kanssa.

Ravintoloiden ja tapahtumajärjestäjien koronapiinaan helpotusta – näin rajoitusten poisto etenee

Ravintoloiden ja tapahtumajärjestäjien koronapiinaan helpotusta – näin rajoitusten poisto etenee

Vaikka ulkomaalaisia matkailijoita on saapunut Suomeen tänä kesänä hyvin vähän, suomalaisten innokas kotimaanmatkailu on ainakin paikoin korvannut puuttuvat ulkomaanvieraat. Esimerkiksi Lapissa Saariselällä heinäkuu on ollut jo hyvä matkailukuukausi.

Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston tehtävät ja yhteistyö

Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston tehtävät ja yhteistyö

Toiminta tähtää kehitysvammaisten lasten ja nuorten taidetoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen Lapin maakunta-alueella. Hankkeeseen haetaan lisärahoitusta yhteistyökumppanin kanssa, jotta Lapin maakunta-alueelle saataisiin kiertäviä taidekasvattajia. Yhtenäinen työnkuva vaikkakin laajalle alueelle tehtynä, antaisi taidekasvattajille mahdollisuuden kehittää toimintaa ja saada siitä kuukausipalkallinen työ.

Sitran valmennusliiga toi uutta energiaa Lapin terveyskeskuksiin

Sitran valmennusliiga toi uutta energiaa Lapin terveyskeskuksiin

Lapin Yrittäjät toimii alueellisena organisaationa maakunnan edunvalvontatyössä ja tukee paikallistason vaikuttamistyötä kunnissa. Toiminnassamme korostuu myös asiantuntijaorganisaationa toimiminen suhteessa eduskuntaan, ministeriöihin ja muuhun valtionhallintoon. Yrittäjän kannalta olennaista on myös alueemme jokaisessa kunnassa toimiva paikallisyhdistys, joka luo lähiverkon yrittäjien välille ja toimii läheisessä yhteistyössä esimerkiksi kunnan kanssa.

FC Lahti herkutteli maaleilla – RoPSin korpivaellus jatkuu

FC Lahti herkutteli maaleilla – RoPSin korpivaellus jatkuu

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Täsmätietoa lapin luonnontuotteista maakunnalle

Täsmätietoa lapin luonnontuotteista maakunnalle

Lapin maakunta on Suomen pohjoisin, laajin ja harvaan asutuin maakunta. Lappi on eräällä tapaa kaksinapainen maakunta, sillä Rovaniemen ohella. Seuraavat 21 alaluokkaa kuuluvat tähän luokkaan. Alaluokkien kokonaismäärä luokassa on 21.

Pohjolan Sanomat ja Lapin Kansa yhdistyvät Lapin Kansaksi

Pohjolan Sanomien ja Lapin Kansan toiminnot eli toimitus, mainosmyynti ja ilmoitusvalmistus yhdistettiin jo kaksi vuotta sitten. Lehtien sisältö on ollut pääosin yhteistä. Kemi-Tornio –alueella lehti on ilmestynyt Pohjolan Sanomien nimellä Lapin Kansan toisena painoksena.

Hallituksen sote-esitys heiluttaa kuntien taloutta Kuntaliiton mielestä liikaa – Katso, kuinka paljon oma kuntasi häviäisi tai voittaisi

Kela kilpailutti palvelut vuonna 2018 palvelusopimuksina, mutta markkinaoikeus katsoi, että kyse on käyttöoikeussopimuksista. Tästä syystä menettelytapa oli väärä, ja valituksen kohteena olleiden maakuntien palvelut tulee kilpailuttaa uudestaan.