Lakisääteiset terveystarkastukset työterveyshuollossa

Lakisääteiset terveystarkastukset työterveyshuollossa

Lakisääteiset ja muut terveystarkastukset työkyvyn tukena

Terveystarkastuksissa arvioidaan ja tuetaan työkykyä, arvioidaan kuntoutustarvetta, edistetään terveellisiä elämäntapoja, annetaan tietoa työn riskeiltä suojautumiseksi ja kerätään tietoa työstä. Terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen tulee käyttää kliinisiä tutkimuksia ja tarvittaessa muita tarkoituksenmukaisia ja luotettavia menetelmiä.

Työterveyshuolto - Muualla tyosuojelu.fissä

Työterveyshuolto – Muualla tyosuojelu.fissä

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille ja yrittäjille sekä omaa työtään tekeville henkilöille. Omaa työtä tekevillä henkilöillä tarkoitetaan esimerkiksi omalla toiminimellä toimivaa henkilöä.

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

7) hyvällä työterveyshuoltokäytännöllä työterveyshuollon järjestämisessä, toteuttamisessa ja kehittämisessä noudatettavia yleisiä periaatteita siten kuin tässä laissa säädetään sekä ottaen huomioon työterveyttä koskeva tietämys ja kokemus ja työterveyshuollon yleiset periaatteet.

Velvollisuus osallistua terveystarkastukseen työterveyshuoltolain mukaan

Velvollisuus osallistua terveystarkastukseen työterveyshuoltolain mukaan

Edellä mainittu luettelo on näiden viimeisten kohtien osalta jopa yllättävän salliva. Koska kyse on asetuksentasoisesta sääntelystä, on tarkasteltava vielä erikseen se, miten työterveyshuoltolaki sääntelee pakollisen terveystarkastuksen edellytykset.

Työterveyshuoltolainsäädännön noudattamisen valvonta

Työterveyshuoltolainsäädännön noudattamisen valvonta

Työterveyshuoltosopimus on työnantajan ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajan välinen sopimus, jossa sovitaan työterveyshuollon yleiset järjestelyt, palveluiden sisältö ja laajuus sekä sopimuksen kesto. Yleisillä järjestelyillä tarkoitetaan esimerkiksi vastaanottojen sijaintia, aukioloaikoja, palvelujen maantieteellisiä järjestelyjä ja alihankkijoita yrityksen toimiessa eri paikkakunnilla.

Tunnetko työterveyshuoltosi? Selvitä nämä asiat

Tunnetko työterveyshuoltosi? Selvitä nämä asiat

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Aava huolehtii vuodessa noin 80 000 työntekijän terveydestä ja työkyvystä. Jos yrityksesi työterveyshuolto on järjestetty Aavan kautta, löydät tältä sivulta sinulle hyödyllistä tietoa ja työterveyshuollon yleisimmät lomakkeet.

1. Mitkä ovat työnantajan velvollisuudet työterveyden suhteen?

Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Työnantaja järjestää työntekijöilleen työterveyshuollon

Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Työnantaja voi järjestää työterveyshuollonpalvelut itse tai ostaa ne terveyskeskuksesta, yksityiseltä lääkäriasemalta tai muulta palveluntuottajalta.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen työterveyshuolto kaikille työntekijöille työsuhteen muodosta tai pituudesta riippumatta. Jos epäilet sairastuneesi työstä johtuvasta syystä, on sinulla oikeus mennä työterveyslääkärille. Työnantaja voi halutessaan sisällyttää työterveyshuoltoon myös sairaanhoitopalveluja.