Lakisääteinen työterveyshuolto hinta

Lakisääteinen työterveyshuolto hinta

Olemme pienyritysten ja yrittäjän apuna ja tukena

Työterveyshuollon kustannukset toiminnasta olivat Kelan tilastotietojenperusteella vuonna 2014 keskimäärin 425 € jokaista työterveyshuollon piirissä olevaa työntekijää kohden. Näistä kustannuksista Kela on maksanut korvauksia  noin 184 € työntekijää kohden. Jäljelle jäävän osuuden työnantaja voi  vähentää verotuksessaan.

1. Työterveyshuolto on oltava jokaisella työpaikalla

1. Työterveyshuolto on oltava jokaisella työpaikalla

Yrityksellä on kuitenkin paljon valinnanvaraa siinä, miten se työterveyshuollon järjestää ja kuinka laajan työterveyspaketin se hankkii. Laajemmat paketit voivat sallia työntekijöiden lääkärikäynnit ja mahdollisesti myös erikoislääkärikäynnit työnantajan kustannuksella.

Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen

Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen

Työterveyshuollolla tarkoitetaan toimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. 

Mikä ei ole korvattavaa työterveyshuoltoa?

Mikä ei ole korvattavaa työterveyshuoltoa?

Työterveyshuollon asiantuntijoiden palveluista aiheutuneita kustannuksia voidaan korvata vain, kun työterveyslääkäri tai -hoitaja on arvioinut ne tarpeellisiksi esimerkiksi työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten perusteella. Työterveyshuollon asiantuntijoina voivat toimia työterveyshuoltoon pätevöityneet fysioterapeutit ja psykologit. Lisäksi asiantuntijoina voivat olla työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen alan, maatalouden ja liikunnan asiantuntijat, optikot sekä puhe- ja ravitsemusterapeutit, joilla on lisäkoulutus työterveyshuoltoon.

Työterveyshuollon usein kysytyt kysymykset

Työterveyshuollon usein kysytyt kysymykset

Monissa tapauksissa yrittäjät eivät järjestä työterveyshuoltoa itselleen, koska uskovat sen tulevan kalliimmaksi kuin lääkärissä käymisen, jos sairaus tai vamma kaikesta huolimatta iskee.

Työterveyshuolto - Muualla tyosuojelu.fissä

Työterveyshuolto – Muualla tyosuojelu.fissä

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille ja yrittäjille sekä omaa työtään tekeville henkilöille. Omaa työtä tekevillä henkilöillä tarkoitetaan esimerkiksi omalla toiminimellä toimivaa henkilöä.

meillä vältät ylimääräisiä, odottamattomia maksuja

Ensimmäinen toimenpide on laaja ja kattava työpaikkaselvitys, johon työterveyshuollon toiminta työpaikalla perustuu. Sen aikana selvitetään työn ja työpaikan olosuhteet sekä arvioidaan niiden mahdolliset vaikutukset työntekijöiden terveyteen.

”Pienyrittäjän kannattaa ehdottomasti hankkia työterveyshuolto”

Nykyajan ajatustyössä suurimpia työn kuormitustekijöitä ovat kiire, keskeytykset työssä, työn tietointensiivisyys ja istuminen, joiden seurauksia ovat stressioireet, unettomuus, elämän hallinnan ongelmat ja tuki-ja liikuntaelinvaivat. Näitä kaikkia pystytään ennaltaehkäisemään tehokkaasti. Tutkimusten mukaan varhainen puuttuminen maksaa sijoitetun euron 3–5-kertaisena takaisin.

Hyvinvointia asiantuntevan asiakaslähtöisesti

Työnantajalla on lain edellyttämä velvollisuus järjestää työntekijöille säännölliset terveystarkastukset mikäli työhön liittyy erityistä sairastumisen vaaraa tai terveydellisiä erityisvaatimuksia.

Työpaikkaselvitys sähköisesti Skooppi-työkalun avulla

Mitä työterveyshuolto kattaa? Pienyrityksille, joissa on alle 30 työntekijää, tarjoamme räätälöityä ja kustannustehokasta palvelusopimusta. Emme siis tarjoa mitään kiinteätä palvelupakettia, vaan suunnittelemme yhdessä pienyrityksen yrittäjän kanssa sopimukseen liitettävät palvelut tapauskohtaisesti. Näin pystymme huomioimaan jokaisen yrityksen erityistarpeet ja tarjoamaan ainoastaan sellaisia palveluita, joita pienyrittäjä todella tarvitsee.