Lähihoitajan työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden periaatteet

Lähihoitajan työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden periaatteet

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Lähihoitaja tekee työssään päätöksiä, jotka vaikuttavat asiakkaiden ja potilaiden sekä heidän läheistensä hyvinvointiin. Päätökset ovat usein pieniä ja huomaamattomia valintoja potilaiden ja asiakkaiden puolesta tai heidän kanssaan, mutta niillä voi olla suuri merkitys. Potilaalla ja asiakkaalla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa ja lähihoitajan tulee kunnioittaa ja edistää potilaan ja asiakkaan yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta.

Miten muutosten keskellä hahmotetaan tärkeimmät kehittämishaasteet?

Miten muutosten keskellä hahmotetaan tärkeimmät kehittämishaasteet?

Työn kehittäminen on tärkeää, sillä työn tekemisen tavat ja maailma, jossa elämme ovat nykyisin jatkuvassa muutoksessa. Työn tekemisen pitää olla terveellistä, turvallista, mielekästä ja hallittavaa. Merkittävä työhyvinvoinnin uhka on työn mielekkyyden ja yhteisen tarkoituksen hämärtyminen muutoksen keskellä.

Eettiset periaatteet ja arvot perustason ensihoitajan työssä päivystyksessä

Eettiset periaatteet ja arvot perustason ensihoitajan työssä päivystyksessä

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Selkokielellä oppimateriaalia lähihoitaja- ja puhdistuspalvelualan opiskelijoille

Selkokielellä oppimateriaalia lähihoitaja- ja puhdistuspalvelualan opiskelijoille

Huoli lähihoitajien saatavuudesta on herättänyt viime aikoina ansaittua keskustelua. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala ovat perinteisesti olleet haluttuja, niin sanottuja kutsumusaloja. Ne ovat sitä edelleen. Hoito- ja hoiva-alat eivät kuitenkaan houkuta kaikkia jäämään alalle, vaan osa hakeutuu työkuormaltaan kevyempiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin, joissa työn tekemisen edellytykset ovat kunnossa. Yksi houkuttelevuustekijä on, että hoito- ja hoiva-aloille koulutettaisiin jatkossa vain alalle soveltuvia osaajia.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lähihoitaja kohtaa työssään toiveikkaita, mutta myös pelokkaita, sairaita ja kuolevia ihmisiä, jotka on osattava kohdata empaattisesti ja ammattitaitoisesti yksilöinä. Työ on fyysisesti ja henkisesti raskasta, ja tahti on kiihtynyt entisestään viime vuosina. Lähihoitajan työ on aivotyötä, jota esimerkiksi Työterveyslaitos on nostanut ansiokkaasti esiin.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalat

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalat

Hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky tehdä yhteistyötä perheen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa ovat tärkeitä lasten kanssa työskenneltäessä. Luovuus, pitkäjänteisyys ja rauhallisuus ovat eduksi lapsiryhmän ohjaamisessa.

Työelämän, koulutuksen ja viestinnän oppaat

Työelämän, koulutuksen ja viestinnän oppaat

Koulutuksen tavoitteena on työllistyä hoiva-avustajan työtehtäviin. Koulutuksessa suoritat lähihoitajan eli sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Kotona asumisen ja elämähallinnan tukeminen -tutkinnon osat.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, perustason ensihoidossa, perioperatiivisessa yksikössä, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.

Mielipide: Lähihoitajan työ on aivotyötä – siihen ei sovi kuka tahansa

Kilpailija osaa kaavoittaa, leikata ja valmistaa tuotteita työohjeiden mukaisesti. Hän osaa suunnitella, muotoilla ja sovittaa tehtävänmukaisia tuotteita tai tuotteiden osia. Hän osaa myös toimia taloudellisesti ja viimeistellä tuotteet luovutuskuntoon sekä palvella asiakasta asiantuntevasti. Kilpailija tuntee alan perusmateriaalit ja tarvikkeet sekä niiden asettamat vaatimukset tuotantoprosessin eri vaiheissa. Hän osaa laatia hoito-ohjeet tuotteelle.