Lähihoitaja työturvallisuus

Lähihoitaja työturvallisuus

Työhyvinvointi, työsuojelu ja työelämän kehittäminen

Työnantajan velvollisuutena on järjestää sekä työ että fyysinen ja psyykkinen työympäristö työntekijälle turvalliseksi ja terveelliseksi. Toiminnan perustana on riskinarviointi. Se tekee näkyväksi työturvallisuuden kehittämiskohteet ja tärkeysjärjestyksen.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Turvallisuusohjeissa on oleellista kiinnittää huomiota poistumisteiden turvallisuuteen, näkyvyyden varmistamiseen ja henkilöstön yhteisiin toimintatapoihin sekä mahdollisten pakoreittien varmistamiseen.

Työturvallisuus ja työterveys sosiaali- ja terveysaloilla

Työturvallisuus ja työterveys sosiaali- ja terveysaloilla

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Fyysinen kuormitus - Muualla tyosuojelu fi:ssa

Fyysinen kuormitus – Muualla tyosuojelu fi:ssa

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti

Joillakin toimialoilla väkivallan uhkatilanteet ovat osa työnkuvaa. Esimerkiksi poliisin, vartijan ja psykiatrisen sairaanhoitajan ammattiin liittyy väkivaltaisesti käyttäytyvien henkilöiden kohtaaminen.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Suunhoidon lähihoitajana voit työskennellä perus- tai erikoissairaanhoidossa joko kunnallisessa tai yksityisessä terveydenhuoltopalveluissa.Voit myös työskennellä itsenäisesti potilaiden kanssa ja tehdä esimerkiksi oikomishoidon osatehtäviä.

 Kantelu aluehallintovirastoon tai Valviraan

Kantelu aluehallintovirastoon tai Valviraan

Toimintaperiaatteet ovat kaikilla yhdenmukaiset ja oikeudenmukaisuus toteutuu kurinpitokeinojen käyttämisessä ja eri osapuolten sitoutuessa sovittuihin toimintatapoihin. Kurinpitokeinoja käytettäessä noudatetaan oikeusturvaperiaatteita ja keinot perustuvat hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin.

Koronaviruksen leviämisen vaikutukset työhön

Tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja taata jokaiselle mahdollisuudet vaikuttaa työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Työsuojelun yhteistoimintaorganisaatio on työnantajan apuna toimiva asiantuntijaelin.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.