Lääketieteelliset lyhenteet

Lääketieteelliset lyhenteet

Mistä löytyvät lääketieteelliset lyhenteet, joita on esim. epikriisissä? Ei ainakaan lääketieteen sanakirjasta eikä lääketieteellisestä sanastosta (niistä, …

Evästeen tallentumisen voi estää muuttamalla selaimen asetuksia. Käyttäjä voi myös tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tällöin aiemmin evästeiden avulla kerätty tieto poistuu ja tiedon kerääminen alkaa alusta. Evästeiden poistaminen saattaa johtaa verkkosivuston käyttökokemuksen heikentymiseen.

Lääketieteen termejä asiantuntijoille ja muillekin - Kielikello

Lääketieteen termejä asiantuntijoille ja muillekin – Kielikello

Suomessa on julkaistu lääketieteen erikoissanastoja jo yli sadan vuoden ajan. Hakusana on yleensä ollut latinaksi, ruotsiksi, saksaksi tai englanniksi, ja suomenkielinen vastine on esitetty vieraan sanan selitteenä, ei omana hakusananaan. Koska määritelmiä ei ole ollut, useiden termien asiasisältö on saattanut jäädä epäselväksi tai epävarmaksi jopa ammattilaiselle, maallikoista tietysti puhumattakaan.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Perehdyt lääketieteellisen sanaston perusteisiin ja hoitotyössä käytettäviin käsitteisiin sekä yleisimpiin laboratorio- ja kuvantamistutkimusten termeihin asiakirjakieli tieteenalat erikois- ja sitaattilainat lyhenteet, etu- ja takaliitteet lääketieteellisten sanojen perussanat, yhdyssanat ja johtaminen substantiivit ja adjektiivit diagnoosit ja tautiluokitus rtg- ja laboratoriosanasto

Medical and pharmaceutical texts into Finnish

Medical and pharmaceutical texts into Finnish

Kansainvälinen liikkuvuus on kasvattanut tarvetta lääkärin työhön liittyvien termien käännöksistä. Tälle sivulle on koottu erikoisalojen käännökset ruotsiksi ja englanniksi sekä Lääkäriliiton työryhmän tekemä luettelo lääkärin virkanimekkeistä. 

Mikä on suositeltava lyhenne tai nimi käyttää tittelinä Euroopan parlamentin jäsenestä? Eri ns. viralliset tahot käyttävät sekä mep, meppi ja Euroopan…

Mikä on suositeltava lyhenne tai nimi käyttää tittelinä Euroopan parlamentin jäsenestä? Eri ns. viralliset tahot käyttävät sekä mep, meppi ja Euroopan…

Potilaiden turvallisuus on ykkösprioriteetti myös opetuksessa – siispä lääkärin kädentaitoja harjoitellaan ensin opiskelijoiden kesken. Vuosien varrella kurssitovereilta otetaan verta, mitataan ääreishermoston toimintaa, poistetaan luomia ja testataan refleksejä. Käytännön harjoituksia tehdään jo ensimmäisten opiskeluvuosien aikana, ja ne osoittavat edelleen kuinka prekliinisen vaiheen perusasioita sovelletaan lääkärin työssä ja tutkimuksessa.

Lääkärilehden kirjoitusohjeet: Yleisiä ohjeita

Lääkärilehden kirjoitusohjeet: Yleisiä ohjeita

FMEA           Failure Mode and Effect Analysis, vika- ja vaikutusanalyysi, virheriskianalyysi. FMEA:lla kartoitetaan tuotteeseen tai prosessiin liittyviä vikaantumisen riskejä sekä niiden esiintymistodennäköisyyttä ja vaikutusta.

Lääkärilehden kirjoitusohjeet: Yleisiä ohjeita

Lääkärilehden kirjoitusohjeet: Yleisiä ohjeita

Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu, ja siinä julkaistaan lääketieteellisiä ja terveydenhuoltoon liittyviä alkuperäistutkimus­artikkeleita ja katsauksia sekä pääkirjoituksia. Lääkärilehden JUFO-luokitus on 1.

Lapsettomuuden ja hedelmällisyyden sanastoa

närästystä ja hapon takaisinvirtausta tarkoittava lyhenne englanninkielisistä sanoista Gastro Esophageal Reflux Disease, josta on myös muoto GORD = Gastro Oesophageal Reflux Disease. Molempia termejä käytetään, mutta termiä GORD käytetään yleisemmin Euroopan maissa.

Lääketieteen koulutus Yhdysvalloissa tapahtuu kahdessa osassa

Perustutkinnon pääaine voi olla laajalti miltä tahansa alueelta, mutta vaaditut kurssit biologian, kemian, fysiikan, matematiikan ja englannin alalta pitää olla suoritettuina. Keskiarvon tulee olla huipputasoa.