Kylmässä työskentely vaatetus

Kylmässä työskentely vaatetus

Asianmukainen vaatetus suojaa kylmässä työskentelevää

Kylmyys ja pakkasen purevuutta lisäävä viima kiusaavat monia työntekijöitä talvikaudella. Eniten altistumista kylmälle esiintyy ulkotöissä rakennusalalla sekä maa- ja metsätalouden töissä. Kylmälle altistutaan myös esimerkiksi kuljetusalalla, elintarviketeollisuudessa, metalliteollisuudessa sekä pakkaus-, ahtaus- ja varastotöissä.

Kylmän vaikutus toimintakykyyn ja terveyteen

Kylmän vaikutus toimintakykyyn ja terveyteen

Kylmäaltistumiseksi katsotaan työskentely alle 10 plusasteen lämpötilassa. Työntekijät altistuvat kylmälle esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa, rakennusalalla, elintarviketeollisuudessa sekä ahtaus- ja varastotyössä.

Vinkit kylmään: juo vettä ja pukeudu kerroksittain

Vinkit kylmään: juo vettä ja pukeudu kerroksittain

Lievä jäähtyminen heikentää käsien toimintakykyä – älylliset vaikutukset voivat olla piristävään tai lamaannuttavaan suuntaan. Kohtalainen jäähtyminen heikentää käsien toimintaa, ääreisosien lihasvoimaa ja älyllistä toimintakykyä. Voimakas jäähtyminen supistaa ihon, käsien ja jalkojen verenkiertoa, kohottaa verenpainetta ja kuormittaa sydäntä. Raskaassa työssä hengityselimistö jäähtyy ja hengitystiet voivat supistua. Vuosia jatkuva kylmätyö lisää nivel- ja lihasvaivojen riskiä.

Syksyn viileys on vaarallisempi kuin helle – kylmyys tappaa vuodessa tuhansia suomalaisia, ja riskit alkavat jo alle 14 asteessa

Syksyn viileys on vaarallisempi kuin helle – kylmyys tappaa vuodessa tuhansia suomalaisia, ja riskit alkavat jo alle 14 asteessa

Harva pukeutuu talvisin kuten ammattilaiset, vaikka ehkä syytä olisi. Riittävä pukeutuminen on yksi keino yrittää suojautua kylmältä. Kylmän haitallisten terveysvaikutusten torjumisessa pukeutumisella on kuitenkin vain pieni rooli.

Voiko jatkuva kylmässä työskentely tehdä haittaa terveydelle?

Voiko jatkuva kylmässä työskentely tehdä haittaa terveydelle?

Pitkäaikainen kylmäaltistuminen saattaa johtaa koko kehon jäähtymiseen, ja myös syvälämpötilan alenemiseen, kun lämmönhukka ihmisestä ympäristöön lisääntyy. Tämäntyyppistä jäähtymistä tehostavat märät vaatteet, altistuminen tuulelle tai kylmälle vedelle.

Kylmä ai­heut­taa yli 2000 kuo­le­maa - Oulun yli­opis­to ja sai­raan­hoi­to­pii­ri ke­hit­ti­vät Kyl­mä­in­fon

Kylmä ai­heut­taa yli 2000 kuo­le­maa – Oulun yli­opis­to ja sai­raan­hoi­to­pii­ri ke­hit­ti­vät Kyl­mä­in­fon

Omalla työpaikallani Atria Nurmossa työtä, joka määritellään kylmätyöksi, tekee päivittäin noin 900 työntekijää. Kylmätyötä tehdään, koska erilaiset määräykset sanelevat elintarvikealalla ja etenkin liha-alalla tuotteiden lämpötiloja.

Pakkanen puree rakennustyöntekijän terveyttä ja turvallisuutta

Pakkanen puree rakennustyöntekijän terveyttä ja turvallisuutta

Rakennustyömaalla tehdään usein töitä vaihtelevissa lämpötiloissa ja sääolosuhteissa. Juuri nyt hyytävä pakkanen tekee työskentelystä vaativaa. Säähän ei voi vaikuttaa, mutta poikkeavien lämpötilojen aiheuttamilta haitoilta on mahdollista suojautua.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

mitä sitä ruikuttamaa. ota loporit ja mieti sitte uudestaa kannattaako olla nii pirun vaativa!! ite saan olla töissä kesällä helteessä ja talvella pakkasessa. itse olen työ paikkani valinnut ja en valita!! täällä ei ketää pakoteta mihinkää!! suomi on vapaa maa!!

Terveystalo: Tavallista talvista ulkotyötä tehdessä fyysinen toimintakyky voi heikentyä 5–20 prosenttia normaalista – vinkit kylmältä suojautumiseen

Terveystalo muistuttelee pakkasen vaikutuksista ulkotyötä tehdessä. Pakkasellla toimintakyky voi heikentyä 5–20 prosenttia normaalista. Kylmyys voi myös aiheuttaa paleltumia. Lisäksi kylmässä työskentely voi alentaa ihmisen tarkkaavaisuutta ja henkistä toimintakykyä ja lisätä siten tapaturmien vaaraa. Tapaturmien riskiä lisäävät myös esimerkiksi ympäristön liukkaus tai talven pimeys.