Kvtes palkkaluokat

Kvtes palkkaluokat

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2020–2021

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosentilla.

OVTES 2018–2019:n osio C:n liitteet 4–9, 2020 ja 2021 yleiskorotuksilla korotetut palkat

Määräaikaisen yhteispäätoimisia tuntiopettajia koskevan määräyksen voimassaoloa on jatkettu. Määräaikainen määräys on voimassa 1.4.2020–31.7.2022. Yhteispäätoimisen tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES 2018–2019:n osion C yhteisen osan ja liitteiden 4–9 sekä osion A päätoimisia tuntiopettajia koskevien määräysten mukaisesti (voimassa 1.4.2020–31.7.2022).

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Kuntasektorilla palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, mahdollisesti maksettavista henkilökohtaisesta lisästä, työkokemuslisästä sekä tulospalkkiosta. Näiden lisäksi on myös muita palkanosia, kuten kertapalkkio sekä rekrytointi-, kieli- ja syrjäseutulisä.

Työehdot puntarissa: Kuinka käy, kun kuntates vaihtuu yksityiseen?

Työehdot puntarissa: Kuinka käy, kun kuntates vaihtuu yksityiseen?

Alle on koottuna keskimääräisiä kokonaisansioita kuukausittain eri tehtävänimikkeillä. Palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkkatietoihin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Palkkatiedot ovat lokakuulta 2018, jolloin kunta-alan kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 215 euroa/kk.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Olemme neuvotelleet KT:n kanssa Lääkärisopimuksen, jossa on sovittu kuntasektorilla työskentelevien terveyskeskus- ja sairaalalääkärien palkkauksesta, työajoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. 

Viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden erilliset lisät ja palkkiot

Viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden erilliset lisät ja palkkiot

Farmasialiitolla on jäseniä hyvinkin erilaisissa töissä. Heitä on niin avopuolen apteekeissa, sairaaloissa, yliopistolla kuin lääketeollisuudessakin. Tehtävät ovat erilaisia, vastuut ovat erilaisia, osaamiset ovat erilaisia ja muut edut ovat erilaisia.

Lähihoitajalle jää palkasta käteen 1 796 euroa - ”se on nauramista päin naamaa”

Lähihoitajalle jää palkasta käteen 1 796 euroa – ”se on nauramista päin naamaa”

tuosta oman palkkani. Peruspalkaksi tuo antoi sairaanhoitajalle jotain 1917 euroa ja omani on 2070 euroa suunnilleen + kokemuslisät ja lisät päälle. Eli kunta tai sairaanhoitopiiri itselläni vaikuttaa paljonkin siihen mikä se peruspalkka todellisuudessa on ja miten työn vaativuus on arvioitu.

Ekonomien palkat kehittyvät maltillisesti

Duunitorin Palkkavertailun avulla näet, millaista palkkaa eri ammateissa työskentelevät saavat sekä voit vertailla mistä työtehtävistä maksetaan suurimmat palkat ja mitkä ammatit taas tuovat hoikemman tilipussin.

Siirto uusiin tehtäviin työntekijöiden suostumuksella

Taustalla oli sairaanhoitopiirissä toteutettu organisaatiomuutos, jonka vuoksi työnantaja ei voinut enää tarjota työntekijöille ja viranhaltijoille heidän vanhoja tehtäviään. Ennen muutoksen toteuttamista oli käyty yhteistoimintaneuvottelut.