Kvtes lisät

Kvtes lisät

Lisätietoa lomauttamisesta, aikaprioriteetista, määräajoista ja sairausajan palkasta

Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kertapalkkio, mikäli kunnan/kuntayhtymän asianomainen viranomainen harkitsee sen suorittamisen perustelluksi. Kertapalkkiota voidaan käyttää esim. silloin, kun työnantaja haluaa palkita yksilöä tai ryhmää.

Yleiskorotukset ja paikallinen järjestelyerä

Yleiskorotukset ja paikallinen järjestelyerä

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Lisäksi sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2020–2021

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2020–2021

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosentilla.

Tehy: Esperi-lisä säilyy eikä työnantaja voi sitä yksipuolisesti pienentää

Tehy: Esperi-lisä säilyy eikä työnantaja voi sitä yksipuolisesti pienentää

Lauantaisin, iltaisin ja öisin tehdystä työtä maksettavat korvaukset vaihtelevat eri työehtosopimusten välillä. Myös se, milloin ilta-, lauantai-, yötyökorvauksiin oikeuttava aika alkaa, vaihtelee. Esimerkkejä

Kunnallisen varhaiskasvatus- ja opetusalan palkkaus (KVTES)

Kunnallisen varhaiskasvatus- ja opetusalan palkkaus (KVTES)

Lauantaityöstä maksetaan lauantaityökorotuksena tehdyiltä tunneilta 25 %:lla korotettu perustuntipalkka 06.00–20.00 välisenä aikana tehdystä työstä. Lauantaityökorotusta ei makseta sunnuntaityökorotukseen oikeutetulta ajalta.

Ylityön muodostuminen liukuvassa työajassa ja joustotyöajassa

Ylityön muodostuminen liukuvassa työajassa ja joustotyöajassa

Lisätyö määritellään työksi, jota tehdään työnantajan aloitteesta ja sovitun työajan lisäksi ja joka ei ylitä laissa säädettyä säännöllistä työaikaa. Lakisääteistä säännöllistä työaikaa lyhyempi työaika voi perustua joko työsopimukseen tai työehtosopimukseen.

Työehdot puntarissa: Kuinka käy, kun kuntates vaihtuu yksityiseen?

Työehdot puntarissa: Kuinka käy, kun kuntates vaihtuu yksityiseen?

Kunnat myyvät kilvan sote-kiinteistöjään hoiva-alan jäteille ja ulkoistavat niille hoito- ja hoivapalvelujaan. Samalla henkilöstön työnantaja vaihtuu julkisesta yksityiseen. Mitä tapahtuu palkoille ja muille palvelussuhteen ehdoille?

The page you are looking for is not found

The page you are looking for does not exist. It may have been moved, or removed altogether. Perhaps you can return back to the site’s homepage and see if you can find what you are looking for.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Alle on koottuna keskimääräisiä kokonaisansioita kuukausittain eri tehtävänimikkeillä. Palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkkatietoihin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Palkkatiedot ovat lokakuulta 2018, jolloin kunta-alan kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 215 euroa/kk.