Kvtes 2017 palkka

Kvtes 2017 palkka

Muusikoiden ja näyttelijöiden sopimukset 2017

Huomioitava on, että KVTES 2017 vuosilomaluvun 18 §:ssä on edelleen vähentämättömät lomarahaprosentit, koska vähennyksistä on sovittu erillisellä määräaikaisella virka- ja työehtosopimuksella. Selvyyden vuoksi vuosilomaluvun 18 §:ään on lisätty pöytäkirjamerkintä erillisestä virka- ja työehtosopimuksesta.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnan palkkasummasta 0,8 % suuruinen osuus varataan palkankorotuksiin, joiden jakamisesta neuvottelevat pääluottamusmiehet työnantajan kanssa. Korotuksiin varatulla summalla on tarkoitus korjata palkkausepäkohtia esimerkiksi ammattiryhmille, joiden palkkaus on jäänyt selvästi jälkeen. Jos pääluottamusmiehet ja työnantaja eivät pääse sopimukseen palkankorotuksen kohdentamisesta eri henkilöille / ammattiryhmille, päättää työnantaja kenelle korotus maksetaan.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnalla työskenteleviin lääkäreihin sovelletaan Lääkärisopimuksen lisäksi myös kunnallista yleisestä virka- ja työehtosopimusta KVTES:ä siltä osin, kun Lääkärisopimuksella ei ole KVTES:stä poikettu.  KVTES:sta löytyvät mm. vuosilomien, sairauslomien ja perhevapaiden määräytymisen perusteet ja niiden palkallisuus sekä luottamusmiestoimintaa koskevat asiat. Sen sijaan KVTES:n palkkaus- ja työaikaluvuista noudatetaan vain tiettyjä osia niiden ollessa pääosin toisin sovittuna Lääkärisopimuksessa.

Työehdot puntarissa: Kuinka käy, kun kuntates vaihtuu yksityiseen?

Työehdot puntarissa: Kuinka käy, kun kuntates vaihtuu yksityiseen?

Uudet työaikasäännökset tulevat voimaan 1. helmikuuta 2017. Uudet säännölliset työajat koskevat toimistotyöaikaa, yleistyöaikaa, jaksotyötä ja ns. 37 tunnin työaikaa (KVTES 10 §:n mukainen työaika).

Linjausta KVTES:n epäpätevyysalennuksen tekoon

Linjausta KVTES:n epäpätevyysalennuksen tekoon

Työnantajille – kunnille, kaupungeille, kuntayhtymille ja kuntien omistamille yrityksille – tarjoamme rekrytoinnin ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluja, jotka sopivat ulkoiseen ja sisäiseen rekrytointiin sekä sijaisuuksien hallintaan.

Uudet tilastot: Katso, mitä kunta-alalla tienataan

Uudet tilastot: Katso, mitä kunta-alalla tienataan

Kokonaisansiot koostuvat peruspalkasta ja säännöllisesti sekä epäsäännöllisesti maksettavista lisistä. Lisien osuus vaihteli ammateittain. Koko kuntasektorilla lisien osuus oli 19 prosenttia, lääkäreillä 33 prosenttia ja ylimmillä virkamiehillä viisi prosenttia.

Kunta-alan proviisorit ja sairaala-apteekkarit

Kunta-alan proviisorit ja sairaala-apteekkarit

Farmasialiitolla on jäseniä hyvinkin erilaisissa töissä. Heitä on niin avopuolen apteekeissa, sairaaloissa, yliopistolla kuin lääketeollisuudessakin. Tehtävät ovat erilaisia, vastuut ovat erilaisia, osaamiset ovat erilaisia ja muut edut ovat erilaisia.

Lomakausi lähestyy – milloin voin pitää vuosilomani?  

Työneuvosto on ottanut lausunnoissaan kantaan esimerkiksi siihen, luetaanko koulutus, terveystarkastukset ja sosiaaliset tilaisuudet työaikaan. Se, mitä ei lueta työaikaan, tulee arvioida tapauskohtaisesti.

Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa

Perustettavaksi esitetyt toimet sisältyvät hyvinvointitoimialan vuoden 2019 henkilöstösuunnitelmaan. Lähihoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2.079,09 €/kk (KVTES/03HOI040, vl 2A), ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus. Sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2.436,12 €/kk (KVTES/03HOI030, vl 3A), ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen pätevyys.