Kvtes 2017 palkat

Kvtes 2017 palkat

1 § Viranhaltijan ja työntekijän oikeus palkkaan

Erillinen virka- ja työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017. Tämän vuoksi, mikäli palvelussuhde päättyy 31.1.2017 mennessä vuosilomaetuudet määräytyvät 31.1.2017 voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaan. Lomarahaa ei vähennetä.

Yleiskorotukset ja paikallinen järjestelyerä

Yleiskorotukset ja paikallinen järjestelyerä

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Lisäksi sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien.

2 § Ruokapalveluhenkilöstön palkkahinnoittelu

2 § Ruokapalveluhenkilöstön palkkahinnoittelu

Ruokapalvelun suunnittelu-, kehittämis- yms. asiantuntijatehtävät ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia, jolloin viiteryhmänä voidaan yleensä käyttää ruokapalvelun johto- ja esimiestehtävissä toimivien palkkausta.

2 § Työaikalain alaiset viranhaltijat/työntekijät

2 § Työaikalain alaiset viranhaltijat/työntekijät

Jos kertapalkkiota käytetään yleisesti, sen maksamisperusteet on tarkoituksenmukaista selvittää yhteisesti henkilöstön kanssa. Kertapalkkion luonteen vuoksi asiasta ei käydä virallisia paikallisneuvotteluja viranhaltija- ja työntekijäjärjestöjen kanssa (katso pääsopimuksen 14 §).

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnan palkkasummasta 0,8 % suuruinen osuus varataan palkankorotuksiin, joiden jakamisesta neuvottelevat pääluottamusmiehet työnantajan kanssa. Korotuksiin varatulla summalla on tarkoitus korjata palkkausepäkohtia esimerkiksi ammattiryhmille, joiden palkkaus on jäänyt selvästi jälkeen. Jos pääluottamusmiehet ja työnantaja eivät pääse sopimukseen palkankorotuksen kohdentamisesta eri henkilöille / ammattiryhmille, päättää työnantaja kenelle korotus maksetaan.

Mikä muuttuu kunta-alan sopimuksissa 1.2.2017 lähtien?

Mikä muuttuu kunta-alan sopimuksissa 1.2.2017 lähtien?

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla. Keskusjärjestöratkaisun pohjalta tämä toteutetaan vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloittain.

Työaikamuutoksesta johtuva palkantarkistus 1.5.2018

Työaikamuutoksesta johtuva palkantarkistus 1.5.2018

Kunnalla työskenteleviin lääkäreihin sovelletaan Lääkärisopimuksen lisäksi myös kunnallista yleisestä virka- ja työehtosopimusta KVTES:ä siltä osin, kun Lääkärisopimuksella ei ole KVTES:stä poikettu.  KVTES:sta löytyvät mm. vuosilomien, sairauslomien ja perhevapaiden määräytymisen perusteet ja niiden palkallisuus sekä luottamusmiestoimintaa koskevat asiat. Sen sijaan KVTES:n palkkaus- ja työaikaluvuista noudatetaan vain tiettyjä osia niiden ollessa pääosin toisin sovittuna Lääkärisopimuksessa.

JUKOn kunnan neuvottelukunta hyväksyi palkkaratkaisut

Lisäksi sovittiin KVTES-sopimusta kehittävien KT Kuntatyönantajan ja pääsopijajärjestöjen työryhmien työn jatkamisesta. Palkkahinnoittelutyöryhmä uudistaa ja kehittää palkkahinnoitteluliitteitä. Yleinen työaikatyöryhmä arvioi ja kehittää työaikajärjestelmiä ja työaikaan liittyviä määräyksiä.

The page you are looking for is not found

The page you are looking for does not exist. It may have been moved, or removed altogether. Perhaps you can return back to the site’s homepage and see if you can find what you are looking for.