Kuukausipalkka tuntipalkka laskuri

Kuukausipalkka tuntipalkka laskuri

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Meillä jakajana on 153, jos halutaan laskea kk-palkasta tuntipalkka. Viikkotyöaika 36,25 h. Eikä mitään lisiä tai ylityökorvauksia joten jos kertoo kk-palkan 12,5:llä niin ei montaa satasta tule heittoa todellisiin vuosituloihin.

Miten laskettiin tuntipalkka jos on kuukausipalkkalainen?

Miten laskettiin tuntipalkka jos on kuukausipalkkalainen?

Jos kysymys on tehtävistä, joissa noudatettava kuukausipalkkaisten sopimus on teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), tehtäväkohtainen palkka määräytyy tehtävän vaativuutta koskevan paikallisen arviointijärjestelmän mukaisesti ja henkilökohtainen lisäpaikallisen arviointijärjestelmän mukaisesti. Lisäksi maksetaan TS:n mukaista ammattialalisää.

17.2 Eräiden korvausten kuukausipalkkajakaja

17.2 Eräiden korvausten kuukausipalkkajakaja

Osa-ajan palkka lasketaan siten, että henkilökohtaisena aikapalkkana tai suorituspalkan kiinteänä osana oleva kuukausipalkka jaetaan palkanmaksukauteen sisältyvien työtuntijärjestelmän mukaisten työtuntien määrällä ja saatu tuntipalkka kerrotaan niiden tuntien lukumäärällä, joilta työntekijällä on oikeus saada palkkaa. Suorituspalkan muuttuva osuus maksetaan tehdyn työn mukaan.

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä ja lomakorvaus

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä ja lomakorvaus

Viikoittaista ylityötä ovat kaikki ne ylityötunnit, jotka eivät ole vuorokautista ylityötä ja ylittävät työntekijän säännöllisen viikoittaisen työajan. Jos keskimääräisestä työajasta ei ole sovittu, kyseessä on sellainen yli 40 viikkotunnin ylittävä työ, joka ei ole vuorokautista ylityötä. Lain mukaan viikoittaisen säännöllisen työajan ylittäviltä tunneilta on maksettava 50 %:lla korotettua palkkaa.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Säännöllinen työaika voi pääsääntöisesti olla enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Näissä puitteissa on työntekijän työaika vapaasti sovittavissa. Työsopimuksessa sovittu palkka on korvausta tästä sovitusta säännöllisestä työajasta. Sen lisäksi tehty työ on korvattava erikseen.

Yrittäjän tuntipalkka – mitä hinnan laskemisessa pitää ottaa huomioon?

Yrittäjän tuntipalkka – mitä hinnan laskemisessa pitää ottaa huomioon?

Hinnoittelu on kuitenkin yksi keskeisimmistä liiketoimintasi osista. Hinnoittelusi vaikuttaa siihen, mitä asiakkaat ajattelevat yrityksestäsi ja ostavatko he sinulta. Ennen kaikkea hinnoittelu ja sitä kautta saamasi tulot ovat yritystoimintasi selkäranka: jos tarpeeksi rahaa ei tule sisään, yritys ei pysy pystyssä eikä sinun taloutesi kunnossa.

Kevytyrittäjyys? Laskuta ilman omaa yritystä!

Kevytyrittäjyys? Laskuta ilman omaa yritystä!

Tehtävän kuvaus: tehtävät, jotka edellyttävät ammattikoulutuksella tai työkokemuksella hankittuja erityistietoja ja –taitoja sekä ammattialaan kuuluvien laajojen asiayhteyksien hallintaa

Kerro paljonko tienaat ja vertaa pärjäätkö kollegoillesi!

Varsinkin pääkaupunkiseudulla asumisen ja elämisen kustannukset ovat niin korkeita, etteivät työntekijät välttämättä pysty tulemaan toimeen kovin pienellä palkalla. Näin ollen jopa ilman järkevää pohjakoulutusta töihin pyrkivien palkkapyynnöt saattavat suhteessa olla melko suuria.

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka

Päivärahan suuruus lasketaan ajalta 1.7.–31.12. Sinulle maksetaan tulospalkkio 3 000,00 €, joka on kertynyt ajalta 1.1.–31.12. Päivärahan laskennassa otetaan huomioon 50 % maksetusta tulospalkasta eli 1 500,00 €.