Kuukausipalkan laskenta

Kuukausipalkan laskenta

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Jos tuntipalkkainen työntekijä siirretään kuukausipalkkaiseksi tehtävien pysyessä samoina, kysymys ei ole kaavamaisesta vanhan palkan muuttamisesta uudeksi palkaksi, vaan ryhtymisestä noudattamaan kokonaan toista palkkausjärjestelmää ja toisen työehtosopimuksen määräyksiä.

17.2 Eräiden korvausten kuukausipalkkajakaja

17.2 Eräiden korvausten kuukausipalkkajakaja

Osa-ajan palkka lasketaan siten, että henkilökohtaisena aikapalkkana tai suorituspalkan kiinteänä osana oleva kuukausipalkka jaetaan palkanmaksukauteen sisältyvien työtuntijärjestelmän mukaisten työtuntien määrällä ja saatu tuntipalkka kerrotaan niiden tuntien lukumäärällä, joilta työntekijällä on oikeus saada palkkaa. Suorituspalkan muuttuva osuus maksetaan tehdyn työn mukaan.

Palkkaus - Palkanmaksu - Muualla verkossa

Palkkaus – Palkanmaksu – Muualla verkossa

Tästä säännöstä on myös poikkeus: Joidenkin työehtosopimusten mukaan päiväpalkka lasketaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 25. Tällöin lomapalkka pitää kuitenkin tasata seuraavassa palkanmaksussa niin, että työntekijä saa saman palkan kuin jos olisi loman sijaan töissä.

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka

Kun uudistettu lomalaskenta on otettu käyttöön, kannattaa vielä päivittää palkkamallien muotoilu, jotta palkkalaskelma on palkansaajalle miellyttävä lukea. Uudistuksen myötä palkkamalleille lisätään lomalaskentaan liittyvät palkkalajit, jotka oletuksena ovat näkyvissä palkkalaskelmalla. 

Miten arkipyhät vaikuttavat palkanmaksuun?

Miten arkipyhät vaikuttavat palkanmaksuun?

Sen sijaan päivä-, tunti- ja urakkapalkkaisten työntekijöiden itsenäisyyspäivän palkan saamisen edellytyksenä on, että työntekijä on ollut työnantajan työssä yhdenjaksoisesti vähintään kuusi työpäivää lähinnä ennen itsenäisyyspäivää ja että itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi.

Toiminimiyrittäjä ei maksa itselleen palkkaa

Toiminimiyrittäjä ei maksa itselleen palkkaa

Oman palkan laskenta on monelle yksinyrittäjälle yksi kuukauden mieluisimmista tehtävistä. Mikäs sen mukavampaa kuin edeltävän kuukauden aikana vuodatetuista hikikarpaloista palkitseminen konkreettisella palkkasummalla. Suomalainen byrokratiaviidakko saattaa kuitenkin hiukan hirvittää, jos palkanlaskenta on ennestään tuntematon askare. Avataan tässä artikkelissa tarkemmin yrittäjän oman palkan laskentaa ja maksamista: mitä siinä pitää huomioida?

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä ja lomakorvaus

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä ja lomakorvaus

Palkkakuitti kertoo, kuinka paljon saat palkkaa. Työnantajan täytyy antaa palkkakuitti aina, kun se maksaa palkkaa sinulle. Palkkakuittia kutsutaan myös nimellä palkkalaskelma, palkkatodistus ja tilinauha.

Lomapalkka – paljonko palkkaa kesälomalla maksetaan ja milloin? Tarkasta tästä

Vuosilomalakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön, jollei toisin säädetä. Lain mukaan työntekijällä on oikeus saada lomaa kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Vauvalaskuri perhevapaakulujen selvittämiseen

Työntekijä A on lomautettuna viikon 1, ja työntekijän B on töissä. Viikolla 2 työntekijä A on töissä ja työntekijä B on lomautettuna. Viikolla 3 työntekijä A on lomautettuna ja työntekijä B on töissä, jne…