Kuormitustekijöiden tunnistaminen

Kuormitustekijöiden tunnistaminen

Psykososiaalinen kuormitus – Työnantajalla velvollisuus vähentää haitallista työkuormitusta

Vaarojen arvioinnin perusteella työnantajan tulee tehdä johtopäätöksiä siitä, millaisia toimia on tarpeen tehdä ja missä aikataulussa. Työnantajan tulee vähentää psykososiaalisten kuormitustekijöiden aiheuttamaa vaaraa tai haittaa.

Työsuojeluviranomainen kehitti uuden kyselymenetelmän psykososiaalisen työkuormituksen valvontaan

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Riskien arviointi on osa työturvallisuutta

Riskien arviointi on osa työturvallisuutta

Ylempien toimihenkilöiden työsuojelu (myös myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten) tarkoittaa useimmiten pureutumista työn psyykkiseen ja psykososiaaliseen kuormitukseen, unohtamatta kuitenkaan fyysistä työsuojelua ja ergonomiaa. Tänä päivänä asiantuntijatyön riskejä ovat esimerkiksi työaikakuormitus, liiallinen työmäärä sekä työssä ja vapaa-aikana työasioissa matkustaminen. Työnantajan tulee selvittää näistä syistä aiheutuvat riskit ja vaarat.

Työpaikkaselvitys tuo työpaikan tarpeet esille

Työpaikkaselvitys tuo työpaikan tarpeet esille

Kurssit antavat keinoja oman elämänhallinnan ja sosiaalisten taitojen sekä itseluottamuksen vahvistamiseen. Henkilökohtaisia tavoitteita työstät yksilövastaanotoilla asiantuntijoiden opastuksella sekä ryhmässä vertaistuesta hyötyen.

Emme voi johtaa työhyvinvointia työkaluista käsin

Emme voi johtaa työhyvinvointia työkaluista käsin

HINTA/Luokkahuonekoulutus: Työturvallisuuskorttikoulutukset tilauskoulutuksena 850 euroa + alv 24 %. Lisäksi veloitetaan kortti- ja materiaalikulut 10 euroa/hlö + alv 24 % sekä matkakulut 100 kilometriä ylittävältä osalta.

Sairauspoissaolot ojennukseen huolehtimalla turvallisuudesta ja pienistä hyvistä tavoista

Sairauspoissaolot ojennukseen huolehtimalla turvallisuudesta ja pienistä hyvistä tavoista

Talotekniikkayritys Amplit on löytänyt tuloksekkaan tavan johtaa työntekijöidensä työkykyä ja ottaa niskalenkki sairauspoissaoloista. Woima-ohjelmaan osallistuneiden työntekijöiden sairauspoissaolot ovat vähentyneet keskimäärin 35 päivällä. Lisäksi yritys kehittää yhdessä työntekijöiden kanssa lomaketta helpottamaan työn turvallisuuden suunnittelua.

Miten tunnistan psykososiaaliset kuormitustekijät?

Miten tunnistan psykososiaaliset kuormitustekijät?

Psykososiaaliset kuormitustekijät ovat monella työpaikalla keskeisimpiä työturvallisuusriskejä. Kysely auttaa tunnistamaan niitä kuormitustekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijöiden terveyteen.

Hyväksytty suoritus ja työturvallisuuskortti

Koulutuksen ja tentin hyväksytyn suorittamisen jälkeen saat tarvittaessa väliaikaisen todistuksen. Todistus on voimassa, kunnes saat varsinaisen työturvallisuuskortin (4 viikon kuluessa). Työturvallisuuskortti on voimassa 5 vuotta.

Kaupan alalla kuormitus jää usein huomaamatta

Jos mittaus tehdään tietylle henkilöstöryhmälle, niin ko. ryhmä saa lisäksi anonyymin ryhmäraportin. Työantaja tai yritys voi tilata hyvinvointimittauksen ja saada tietoa miten työyhteisö voi. Näin voidaan paremmin vaikuttaa riskiryhmiin ajoissa, mahdollisesti pienentää työkyvyttömyyden riskiä ja vähentää sairauslomista aiheutuvia kustannuksia. Mittaus voi olla osana työterveystarkastusta.